December 2019

Beste bezoeker van deze website,


‘Een koe loeide en een ezel balkte. Ineens klonk het gehuil van een baby. Het kindje Jezus was geboren!’ Aartsbisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika heeft met fantasie over het kerstverhaal geschreven. De dieren zijn de herauten die de komst van de Messias aankondigen.  

Als breed-moderamen van de classis spraken we onlangs over kerst. Een meisje, maagd nog, geraakt zwanger van de heilige Geest. Zo’n bericht gaat de kracht van de rede te boven. Het gaat over ziel en zaligheid. Daarin kijk je om de hoek van een wereld anders dan die van de wis- en natuurkunde. Je raakt aan het mysterie van er mogen zijn. ‘Ik probeer met kerst zo te preken, dat mensen me niet helemaal kunnen narekenen’, zei een predikant in het breed-moderamen. ‘We kunnen er niet helemaal de vinger op leggen van wat er in Bethlehem gebeurt. Mystagogie is meer dan analyse’.

Tutu drukt die oriëntatie op het bovennatuurlijke uit door de dieren bij het kerstverhaal te betrekken. Hij geeft een getuigenis en laat zich inspireren door Jesaja. Jesaja zegt: ‘Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis’ (Jesaja 1,3). ‘Dat is bijzonder’, denk ik dan, ‘die kribbe en die dieren en impliciet de boodschap van dieren die toeleven naar het moment dat de Heiland in de tijd komt'. 

Graag wens ik je als bezoeker van deze website geïnspireerde kerstdagen toe. Fijn, dat je belangstelling hebt voor het kerkelijke nieuws van deze site. Vele duizenden mensen wisten in het jaar 2019 de weg naar dit platform te vinden. We zijn daar dankbaar voor. Het kan wellicht een bijdrage leveren aan een netwerk van kerkelijk betrokken mensen in de regio. We zouden het dan ook fijn vinden als jij als bezoeker ook in 2020 af en toe komt buurten op deze site. 

Klaas van der Kamp
classispredikant Overijssel-Flevoland

(Foto: kinderbijbel ‘Kinderen van God’ geschreven door Desmond Tutu en geïllustreerd door Paddy Bouma)