Christelijk geloof voor eeuwige beginners

Dr. Guus Labooy, predikant van de hervormde gemeente IJsselmuiden-de Hoeksteen schreef een bijzonder boek: ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’. Het boek is bedoeld voor geloofsbeginners en biedt de hoofdlijnen van het christelijk geloof.

De uitgave is uitgebracht door KokBoekencentrum. Guus Labooy mikt met de uitgave op individueel gebruik en op allerlei kringwerk. Het is geschikt ook als eerste kennismaking met het christelijk geloof voor mensen die er niet mee zijn opgegroeid. ‘Ik probeer steeds door hun ogen te kijken’, schrijft Labooy, ‘mensen die zouden willen weten waar dat geloof nou eigenlijk over gaat’.

Labooy zet pastoraat in als hij schrijft: ‘Je komt hier ongetwijfeld zaken tegen die je niet snapt, zeker als je een vreemdeling bent in het land van geloof. Misschien is trouwens het belangrijkste verschil met hen die van jongs af aan geloven, dat die eraan gewend zijn dat ze niet alles precies hoeven te snappen. Dat doe je uiteindelijk als ongelovige ook niet: snap je alles? Het gebied van ons bestaan dat wij snappen is altijd maar als een klein eilandje in de oceaan van het niet-snappen’.

De auteur adviseert de Bijbel te lezen zoals je kersen eet. Als hij bij een kersenboom staat, zo weet hij, plukt hij alleen die kersen waar hij bij kan komen. Wat te hoog hangt laat hij voor de vogels. ‘Zo laat je ook de teksten die te moeilijk zijn gewoon hangen. En wie weet kun je er later iets beter bij’.

Het boek bestaat uit ongeveer 120 pagina’s en bestaat uit 12 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk heeft als titel ‘God leren kennen: ‘Wie Mij kent, kent de Vader’. Het gaat vervolgens over de Bijbel, de schepping, de Drie-enige God, de mens, Kerst, Pasen, Pinksteren, de Kerk, doop en avondmaal, discipelschap en het sluit af met ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’.

Het boek is vanaf 10 juni 2021 te leveren. Het kost 14,99 euro.