Lutherse uitgave 'Grote Genade!' over contextueel bijbellezen

De lutherse kerk heeft hervormingsdag 2020 gebruikt om een hervormingsdaglezing op internet te verzorgen. Terwijl veel calvinisten inlogden op de protestantse lezing van premier Rutte vanuit Den Haag, konden de lutheranen uit onder meer Kampen en Zwolle terecht bij de lutherse kerk in Rotterdam, waar ds. Martin van Wijngaarden een nieuw boek presenteerde: ‘Grote Genade!’

De titel geeft een kernbegrip weer uit de theologie van Luther. Martin van Wijngaarden onderzocht de manier waarop lutheranen in Nederland tegenwoordig denken over de genade. Hij sprak lutheranen in de steden Rotterdam, Haarlem en Ede. Hij legde ook illustraties voor aan de mensen en vroeg naar eigen associaties. Het leidde tot allerlei mooie gesprekken. Onder meer over de vraag of het begrip ‘genade’ de gezagsverhoudingen in stand hield; de vraag werd gesteld of je niet liever zou spreken over ‘vergeving’.

Een gesprek over Johannes 8 (‘de overspelige vrouw’) leidde tot nieuwe gesprekken. De studie past bij het contextueel bijbellezen waarvoor mensen als Peter-Ben Smit en Klaas Spronk zich inzetten op respectievelijk de VU en de PTHU. Het eerste exemplaar werd dan ook door Peter-Ben Smit aangeboden aan Mechteld Jansen, rector van de PTHU. 

Van Wijngaarden refereerde aan een studie van de Lutherse Wereldfederatie waaruit naar voren komt dat de situatie waarin lutheranen leven mede van invloed is op de elementen die ze uit een bijbeltekst naar voren halen. Het maakt bijvoorbeeld uit of je als meerderheid een tekst leest in een land, of – zoals in Nederland – als minderheid een analyse maakt.

Hij concludeerde dat lutheranen in Nederland op geen enkele manier sporen vertonen van het denken zoals je dat vindt bij de Gereformeerde Bond. Er is geen affiniteit met de verkiezing en biblicisme is de lutheranen vreemd. Je ziet bij lutheranen over de hele wereld dat ze weet hebben van een niet-letterlijke betekenis, legde de auteur uit, het gaat om de salvific message, de evangelische boodschap op de menselijke maat.

Wie de presentatie wil zien, kan hier klikken.

Foto boven: De auteur Martin van Wijngaarden. 
Foto onder: Omslag van zijn nieuwe boek.