Naamgeving van een kerkelijke gemeente

In het gewone kerkelijk leven van onze gemeenten komen allerlei namen en aanduidingen voor van gemeenten. Meestal zijn zij voor alle betrokkenen volkomen duidelijk. Als in die praktijk iemand aangeeft dat hij behoort tot ‘wijk 1 van de hervormde gemeente’, of tot de ‘Ichthuskerk’ begrijpt meestal iedereen wat hij bedoelt.

Dit geldt echter niet altijd en overal: soms moeten we preciezer zijn. De juridische afdeling van de landelijke kerk heeft daarom in samenwerking met de ledenadministratie een notitie geschreven om de precieze schrijfwijze onder de aandacht te brengen.

Een kerkordelijk juiste tenaamstelling van gemeenten van onze kerk is wezenlijk, juist omdat de gemeenten en de dienstenorganisatie beide contacten met de overheid over genoemde registraties hebben. 

In het algemeen zeg je: Protestante gemeente te Zeldenhuizen’, ‘Hervormde gemeente te Zeldenhuizen’, ‘Gereformeerde kerk te Zeldenhuizen’, ‘Evangelisch-lutherse gemeente te Zeldenhuizen’, ‘Protestantse gemeente van bijzondere aard te Zeldenhuizen’, ‘Protestantse gemeente Rank te Zeldenhuizen’.

De uitvoerige versie komt op de website van de PKN. U kunt ook bellen met gemeentecontacten om nadere informatie. 

Foto: Wat zet je op het bordje? (thematische foto geschoten in Wilsum)