E-flits – december 2020 -

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Als het leven kantelt
Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die het maatschappelijk leven en het kerkelijk leven al maandenlang ontwrichten? Daarover gaat de uitgave ‘Als het leven kantelt’ die vanaf eind deze week gratis te downloaden is. Het beoogt het geloofsgesprek te stimuleren. Verder komt er een webinar over het onderwerp dat classispredikanten zes keer aanbieden op 18, 19 en 20 januari. Klik hier.  

Kerkgebouwen
Jorien Kranendijk van het Rijksprogramma Toekomst Religieus Erfgoed, Petra Strassen van Kerkelijk Waardebeheer en classispredikant Klaas van der Kamp spreken tijdens een webinar op donderdag 3 december over de toekomst van de kerkgebouwen. Klik hier.

Charissa Kok
Charissa Kok is aangesteld als straatpastor in Lelystad. Zij is de eerste straatpastor in Flevoland. De nieuwe vorm van pastoraat is een initiatief van zeven Lelystadse kerken. De pastor is aanspreekpersoon voor mensen met levensvragen. Klik hier.

Communicatie
Op allerlei plaatsen in de kerk - van kerkenraad tot classis, van visitatie tot pastoraal gesprek - kom je de vraag tegen in hoeverre je open communiceert of ontvangen informatie vertrouwelijk houdt. Op classicaal niveau bezinnen we ons geregeld op het thema. Er is een praatstuk gemaakt om het gesprek verder aan te snijden. Wie wil, kan er op reageren. Klik hier.

Omroep Flevoland
Tijdens de kring van kerken Flevoland verzocht ds. Dirk Wolse uit Lelystad om extra aandacht in de media voor mensen in de verpleeghuizen. Mensen daar moeten publieke vieringen missen in de tijd van corona. Omroep Flevoland heeft het verzoek opgepakt en zendt in de adventstijd op vrijdagmiddag korte bezinningen uit die de kerken verzorgen. Klik hier.

Kerstnachtdienst
RTV-Oost zendt de kerstnachtdienst in de streektaal dit jaar uit vanuit de Waterstaatskerk in Hengelo. Er is een tentoonstelling in de kerk (‘stil-staan’) en er zijn gedichten in de stad (‘muren van veerkracht’) die een plek krijgen in de viering, die rond kerst diverse keren op radio en televisie zal zijn. 

Stamgast
RTV-Oost gaat werken met stamgasten bij de nieuwsuitzendingen op televisie. De redactie vindt het belangrijk dat ook de kerken vertegenwoordigd zijn. Vandaar dat de classispredikant is benaderd om één van periodieke gesprekspartners te zijn.

Vrouwen
Negen van de tien verkozen mensen tijdens de classicale vergadering van november zijn vrouw; het gaat om mensen voor de visitatie, de generale synode en de classis. Daarmee is er iets meer balans gekomen in de verhouding man-vrouw vanuit deze regio. Van de 31 stemgerechtigde leden in de classis zelf zijn er inmiddels 8 vrouw. Voor een totaalindruk van de vergadering, waar ook de mobiliteit van pastores aan de orde kwam: klik hier.

Collectes
Kerst en Advent zijn traditioneel de periodes waarin collectes worden gehouden. Twee doelen springen er uit in de regio. In o.a. Nijverdal zamelt men in voor de voedselbank. In o.a. Holten doet men mee met de Kerk-in-Actie-collecte voor (kinderen van) vluchtelingen. Het is voor het eerst dat Kerk in Actie een huis-aan-huis-collecte opzet.

Geen kerst wel nieuwjaar
Het kerstfeest is een jong feest. Generaties lang hebben de christenen van de vroege kerk het zonder geboortefeest van Christus moeten doen. Je vierde niet de geboorte als baby, je vierde de sterfdatum van een martelaar als ‘geboortemoment in de hemel’. Het nieuwjaarsfeest heeft oudere (heidense) papieren dan kerst. Ds. Henk van Vreeswijk, als predikant in Overijssel verbonden geweest aan Vriezenveen en Kampen, heeft er over geschreven aan de hand van Libanius en Johannes Chrysostomus. Zijn boek is postuum uitgebracht onder redactie van Cees den Heyer. Klik hier.
 --------------------------------------------------------------------------------------------

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 4 (december 2020). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.