Royaal vredesprogramma in Deventer

Diverse kerken in de classis Overijssel-Flevoland besteden in 2022 aandacht aan de vredesweek. De protestantse gemeente te Deventer is daar één van en heeft als subthema gekozen voor ‘Het grote en het kleine gebaar’.

Van zaterdag 17 tot zondag 25 september 2022 is het vredesweek. De kerken in Deventer vieren dat onder meer met: een vredesgebed, een kunstroute, een dru yoga, een walk of peace, een vredeskring, een kinderknutselmiddag, een workshop over de kraanvogel, een cirkeldans op het brink, een wake voor Oekraïne, een gesprekscirkel, een bijeenkomst rond Etty Hillesum, een koffietafel, een ‘rond de tafel voor vrede’, en natuurlijk een vredesdienst. (Klik hier).

Pax

De vredesorganisatie PAX is landelijk de motor voor de vredesweek. De in Utrecht kantoor houdende organisatie reikt als thema aan ‘Generatie Vrede’. De organisatie biedt een centraal programma aan, dat zich vooral in de Domstad Utrecht afspeelt. Er is bijvoorbeeld een debat over de toekomst van Europa met onder andere BIJ1-politica Sylvana Simons en Srebrenica-overlevende Alma Mustafic; er is een vredesweeklezing gehouden door Mpho Andrea Tutu van Furth, dochter van de nog niet zolang overleden bekende aartsbisschop Desmond Tutu; en er is een nacht voor de vrede, waarbij je in Tivoli kunt dansen voor de vrede.

Op de website vind je bij ‘Webshop en downloads’ materialen variërend van een posterpakket tot een magazine om vieringen invulling te geven. (Klik hier

Mij viel op aan het materiaal en de keuzes van Pax, dat men enerzijds minder focust op Oekraïne, maar laat zien hoe de thematiek van vrede in diverse landen over de hele wereld speelt. Er is – laat ik het goed zeggen – wel aandacht voor Oekraïne, dat kan niet anders; maar men begint er niet mee. Anders zou de situatie in Oost-Europa ongetwijfeld de aandacht voor andere continenten laten ondersneeuwen.

Tegelijk viel je op dat men juist wel oog heeft voor de invalshoeken van de verschillende generaties en zoekt naar verbinding tussen de generaties, een thema waar we ons als classis ook voor inspannen. Er is in het liturgische materiaal bijvoorbeeld een vredeslied opgenomen, waarbij men stelt: ‘Het vredeslied verbindt generaties’.

Oekraïne

Oekraïne staat dus niet vooraan. Maar het land ontbreekt allerminst. Er is bijvoorbeeld een gesprek geplaatst met Theo Menting, waarin onder meer de vraag hoe men aansluiting vindt bij de meer orthodoxe geloofsbeleving van Oekraïners. Theo Menting, predikant in Gendringen en Bontebrug, vertelt over de manier waarop zijn gemeente aansluiting heeft gezocht bij de beleving van de Oekraïeners ten tijde van het orthodoxe paasfeest: ‘We kozen voor een paar orthodoxe elementen: we hadden twee iconen neergezet in het koor. Aan het begin van de viering klonk het Christus Vosgres, Christus is opgestaan en aan het eind werden de paasbroden en – eieren gezegend. Aansluitend was er een maaltijd die door de Oekraïense vluchtelingen verzorgd werd’.


Er is ook een gebed voor Oekraïne opgenomen:

O Heer, Grote en Almachtige,
bescherm ons geliefde Oekraïne,
zegen haar met vrijheid en licht
van Uw heilige stralen.
Met leren en kennis verlichten wij
Uw kinderen klein,
in liefde puur en eeuwig.
Laat ons, o Heer, groeien.
Wij bidden, o Heer, Almachtige,
bescherm ons geliefd Oekraïne,
geef ons volk en land
al Uw vriendelijkheid en genade.
Zegen ons met vrijheid,
zegen ons met wijsheid,
Gids in vriendelijke wereld,
zegen ons, o Heer,
met geluk voor altijd en eeuwig.

Illustratie: vredescartoon Len Munnik verspreid van Pax