Categoriaal pastoraat tegen verpietering

De nieuwe Woord & Weg van de Protestantse Kerk is verschenen en op een begeleidend webartikel laat de redactie vijf predikanten aan het woord die in bijzondere situaties werken. Een koopvaardijpredikant, een justitiepastor en ook Martin Jans, de studentenpastor uit Zwolle komt in beeld. De categoriale pastoraten - voor mensen die zich niet binnen het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden - moesten de afgelopen maanden dan ook het wiel opnieuw uitvinden.

‘Ik heb vanaf half maart mijn werk een beetje opnieuw moeten uitvinden’, vertelt Martin Jans in Woord & Weg. ‘Je zou denken dat werken met studenten veel online zou zijn, maar zij hebben juist behoefte aan fysieke, echte ontmoeting. Nu creëer ik andersoortige ontmoetingsmogelijkheden om te kunnen praten over de zin van het leven en zingeving. Sommige studenten ervaren deze tijd een beetje als vakantie, andere verpieteren op een studentenkamer. Het is heel divers wat deze tijd met hen doet’.

Zoals in veel artikelen sluit men bij de eerste alinea’s aan bij de coronatijd, en dient een artikel tegelijk om de gewone setting opnieuw voor het voetlicht te brengen. Zeker voor het categoriaal pastoraat is dat van belang, omdat je vanuit een gemeente gemakkelijk dat genre van werken wat vergeet.

Martin Jans vertelt: ‘Ik werk als studentenpastor voor alle studenten in de stad Zwolle. Mijn werk draait erom daar te zijn waar de studenten zijn, in de gebouwen van de onderwijsinstellingen. Een kwart van mijn werk bestaat uit een-op-een ontmoetingen met studenten. Verder gaat het om gastlessen, groepsactiviteiten en groepsgesprekken. In april zouden studenten en gevangenen samenkomen in de gevangenis om samen een kunstwerk te maken. ‘Uitzicht’ was het thema: om het uitzicht van de gevangenen te verbeteren en om mensen met elkaar in contact te brengen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen. Dat ging natuurlijk niet door’.

Hoewel persoonlijke gesprekken het verschil maken, kan je niet om de online-contacten heen. Het is niet voor niets dat we ook vanuit de classis steeds weer op de mogelijkheid wijzen om als gemeente in het aanbod naast fysieke accenten online-diensten op te nemen en online-vorming en – toerusting. Martin Jans vertelt over het studentenpastoraat: ‘Nu ben ik online daar waar de studenten zijn. Individuele gesprekken gaan door, via bijvoorbeeld Teams. Via Instagram en Facebook plaats ik berichten om te laten zien wat er gebeurt. Zo heb ik een online filosofisch café in het leven geroepen, om de geest te scherpen en met andere dingen bezig te zijn. Dat werkt; na corona gaan we daar misschien wel mee verder. Verder reik ik online meditatie aan; daar doen tussen de 10 en 30 studenten aan mee. Samen met een student Journalistiek maak ik een wekelijkse podcast met een gast, om inspiratie aan te reiken. Zo hadden we rapper Typhoon als gast, maar ook een monnik die sprak over leven in afzondering. Best toepasselijk voor de eerste maanden van de coronacrisis. De kunst is om er een goede vorm aan te geven. Leuke ideeën bedenken is niet moeilijk, maar het moeten zinnig zijn, aansluiten bij de belevingswereld van studenten, en het moet werken’.

Voor het complete artikel, waarin naast Martin Jans aan het woord komen: Helene Perfors (koopvaardij), Johan Kromhout van der Meer (krijgsmacht), Frans van Dijke (dovenpastoraat) en Martin van Hemert (justitie): klik hier.