Kerstnachtdienst in de streektaal

Op 21 december nemt wi-j met RTV- OOST in de RK karke in Lettele de Kerstnachtdienst op. Het is aaltied de möaite weerd um d’r bi-j te ween en het van dichte bi-j met te maken.

Het koor TODA uut Rijssen warkt met en Ronald Cornelissen en Klaas van de Kamp bint de veurgangers. Het beloaft een hele bi-jzeun-dere dienst te worden. Het döt oons aaltied goed um te heuren dat dizze uutzending een hoge kiekdichtheid  hef.


De karke giet lös um zeuven uur en um half achte begint de viering. Het thema is: 'Kiek Um ies'. 

De liturgie is als volgt: 

’t Őargel spölt

Pröatke veurgȁngers en keender biej ‘t deupvont

Processie:

Oonderwiel zeengt TODA: Kom o kom, kom noar Bethlehem

TODA en gemeente zingt tehoop: Komt now biej mekare

Votum en grootnis

Wiej zingt tehoop: Vanwaar zijt Gij gekomen (wies: Er is een roos ontloken)

Gebed biej 't lösdoon van 'n Biebel

Leazen: Filipenzen 2 : 1 - 7

TODA zingt: Suja, suja

Leazen: Lucas 2 : 1 - 7 

Wiej zingt: Loof God gij christenen maak Hem groot

Oaverdeanking

Instrumentaal Op U, mijn Heiland blijf ik hopen.

Wiej zingt: Gij zijt een mensenzoon

Veurbeden

TODA zingt: Mien Heer, Hee kan der zo ankommen (umzetting van: My Lord, He’s coming soon)

Wiej bidt tehoop: Oons Vaar

Kerstwens (wiej doot mekaar de haand)

Wiej zingt: Stille nacht, heilige nacht

Zeagen

TODA zingt: Rap noar Bethlehem

Őargelspel


Foto: Ronald Cornelissen (foto internet bisdom)