Materiaal voor Israëlzondag 2 oktober 2021

Ds. Wim de Jong uit Goor is één van de scribenten die het materiaal heeft gemaakt voor Israëlzondag 2021. Hij schreef een overdenking bij Marcus 10: 1-16.

Er is meer materiaal voor handen om te gebruiken op zondag 2 oktober. Ds. Alice van Halsema uit Woerden schreef een overdenking bij de tweede tekst: Johannes 8: 1-11. En er zijn verhandelingen vanuit Joodse traditie bij de twee schriftgedeelten. De werkgroep voor Kerk en Israël in Noord-Holland voegde aanvullende gedachten toe.

Voor een overzicht van het materiaal: klik hier.