App Protestant teruggetrokken uit de markt 

De app Protestant is uit de markt teruggetrokken. Dat heeft classisafgevaardigde ds. Leo van Rikxoort doorgegeven, gebaseerd op onder meer berichten in het Nederlands Dagblad. Op 1 maart heeft de aanbieder Marcel Holl van het bureau voor geloofscommunicatie De Zalige Zalm uit Deventer na vier jaar experimenteren het project stop gezet. Er waren onvoldoende gebruikers om de kosten uit het project te halen.

Zoals bekend brengen we vanuit de classis Overijssel-Flevoland de mogelijkheden voor digitale collectes onder de aandacht. In het college voor de behandeling van beheerszaken is onlangs nog over de inzet van apps gesproken om de collectemogelijkheden uit te breiden. Henk Jansen liet weten dat in Enschede vanaf 7 april gebruik wordt gemaakt van de app Givt, ontwikkeld in Lelystad.

Tijdens een bijeenkomst van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer bleek dat de aanwezige kerkrentmeesters nog geen gebruik maken van de nieuwe digitale mogelijkheden. Een kerkrentmeester uit Hasselt vertelde de kosten te hebben doorgerekend, en daar nog voor terug te deinzen. In het algemeen bestaat de indruk dat de inkomsten kunnen stijgen als men niet alleen digitaal gaat collecteren, maar ook zorgt voor een duidelijke uitleg en een subtiele publiciteitscampagne bij de introductie. De kerkrentmeester uit Hasselt vertelde dat de app van Givt vooral veel wordt gebruikt in de G-kerken en evangelische gemeenten. 

Het Nederlands Dagblad heeft in een publicatie op 6 april over het stopzetten van de Deventer variant van Protestant geschreven. Het artikel laat verder zien dat veel programma’s, waaronder het daar geciteerde Hagru uit Groningen dat de app Scipio aanreikt, een breed aanbod aan diensten levert. De collectefaciliteit maakt daarbij onderdeel uit van een breder pakket. Ook SKG beweegt zich op deze markt.

Foto: de foto is niet van de app protestant, maar de button die correspondeert met de app Givt uit Lelystad; het systeem wordt gebruikt in onder meer de gereformeerde kerk van Zwartsluis en de protestantse gemeente in Enschede.