Netwerken met zorgsector

De protestantse gemeente in Dronten organiseert een netwerkbijeenkomst voor werkers in de zorg. Twee avonden lang, op 4 en op 11 februari gaan mensen van de kerk in gesprek met mensen die in de zorg werken onder het motto ‘Zin in zorg’.

In een uitnodiging schrijven de pastores Elly Maarsingh en Thea de Ruijter: ‘Als kerkelijke gemeenschap leven wij mee met werkers in de zorg. Als pastores denken wij vaak aan jullie, als wij zieke of oude mensen bezoeken en horen over jullie werk. Wij zien vaak hoe belangrijk het werk is dat jullie doen, en onder welke druk het soms gebeuren moet. Daarom willen wij jullie graag uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst. Om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. Om stil te staan bij jullie werk en de betekenis ervan. Om op een ontspannen avond bezig te zijn met de (levens)vragen die het werken in de zorg oproept’.


In een toelichting schrijven de pastores verder over de werkdruk, de korte tijd waarin veel moet gebeuren en de levensvragen die aan de orde kunnen komen. ‘Als je werkt in de zorg, doe je dat met je hele wezen: je komt levensvragen tegen van jezelf en van de ander’. De pastores gaan onder meer in op de vraag hoe je bij een dergelijke druk zelf je energie kunt hervinden. ‘Als je werkt in de zorg, raak je soms vermoeid. Je geeft veel: aandacht, energie, liefde, zorg. Waar laad je van op? Wat geeft jou kracht en energie om je werk goed en vanuit je hart te doen?’

De uitnodiging zegt verder onder meer: ‘Als je werkt in de zorg, maak je veel mee. Mooie dingen en verdrietige dingen. Dat roept vragen op: hoe kijk je aan tegen je eigen leven, de balans tussen werk en thuis, zorg geven en zorg ontvangen?

 

Wie mee wil doen kan terecht op maandagavond 4 en 11 februari van 19.30 uur tot 21.30 uur. Opgave vooraf via ds.deruijter@pgdronten.nl