Chat-fragmenten

We geven hier enkele onderdelen weer uit de chat ’s avonds.

Dertig personen

Vraag n.a.v. interview: mogen er bijeenkomsten (naast de zondagse eredienst) worden gehouden van meer dan 4 personen in de zaal bij/naast de kerk? Ik denk hierbij aan vrouwenvereniging, gespreksgroep e.d. Valt dit ook onder het belijden van godsdienst, zoals de uitzonderingsregels COVID zijn geformuleerd?

Reactie: in de veligheidsregio IJsselland wordt in de kerk en buiten de kerk in grote ruimte met 30 personen bijeen gekomen worden kan in de kerk en daarbuiten...

Andere reactie: Staat het bijgebouw van de kerk gelijk aan de kerk als openbaar gebouw?

Mijns inziens gaat het om het doel; uitzondering is het 'belijden van godsdienst'.


Ervaringen

In Bathmen/Okkenbroek zijn alle activiteiten voorlopig gestaakt


In Ens mag de gemeentegroeigroep en gebedsgroep nog doorgaan op dit moment


In Glanerbrug heeft de kerkenraad in maart alle gespreksgroepen gecancelled. Nu mogen de kringen zelf beslissen mits binnen de regels en hebben alle kringen zelf besloten nog en weer te stoppen


In Nagele hebben we afgelopen zondag Heilig Avondmaal gevierd met door het gebruik van afsluitbare bekertjes waardoor iedereen op zijn plaats kon blijven.


Webinar

Is er ergens een advies hoe je een webinar voor een kring kunt opzetten?

Reactie achteraf: Goede vraag. We zullen de vraag meenemen naar de landelijke dienstenorganisatie. Wellicht is er in algemene zin iets van een draaiboek aan te reiken. Mensen die in de classis Overijssel-Flevoland een keer hulp willen ontvangen kunnen trouwens ook contact zoeken met de classispredikant. Wellicht kan hij zelf helpen of iemand uit het classicale circuit strikken om mensen over een digitale drempel heen te helpen.

Evaluatie

Reactie: goed initiatief om dit zo te doen

Vraag: Ja, gaan dit soort bijeenkomsten vaker plaatsvinden?

Reactie achteraf: We gaan de bijeenkomsten in het breed-moderamen van de classis evalueren. Na afloop van de middag- en de avondsessie is er met de mensen die het woord voerden al een terugblik geweest. In de middagsessie was de overgang van plenair naar werkgroep nog wat houterig; dat ging beter in de avondsessie. Het idee van een interview was zowel ’s middags als ’s avonds speels en herkenbaar. Een korte gedachtenbepaling met een mini-lezing van vijf minuten draagt bij om de gedachten te focussen. En – misschien wel het spannendste punt – het idee dat je met elkaar spreekt in kleine kring werd bij een goed lopende techniek als prettig ervaren. Je kan je gedachten spiegelen aan die van andere gemeenten. Kortom: Mocht de crisis aanhouden dan lijkt het voor de hand liggend om over enkele weken of maanden nog eens een digitale ontmoeting aan te bieden.
Een afsluitende reactie: Wel echt leuk hè om zoveel mensen even te zien en spreken.