Pensioenfonds hardnekkig

Het pensioenfonds van predikantspensioenen blijft volharden in een beleid waarbij geld wordt belegd in fossiele brandstoffen. De voorzitter van het pensioenfonds Joanne Kellerman zegt tegen het Algemeen Nederlands Persbureau dat de investeringen nodig zijn om een goed rendement te halen.

De pensioenen van predikanten zijn ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het is één van de grootste pensioenfondsen ter wereld met zo’n 4,2 miljard investeringen in fossiele beleggingen. Enkele predikanten tekenden bezwaar aan tegen de beleggingen. ‘Gemeenteleden dragen onbedoeld bij aan fossiele energiebedrijven, wanneer ze geven voor de aanstelling van hun predikant of pastoraal werker’, aldus ds. Thea de Ruijter eerder in een ingezonden mail.

 ‘Het bestuur voelt een grote verantwoordelijkheid om de pensioenpremie van onze drie miljoen deelnemers zo in te zetten dat hun geld goed rendeert en concreet bijdraagt aan een leefbare wereld’, aldus Kellerman van het PFZW.

Greenpeace en Fossielvrij NL hebben de afgelopen week opnieuw actievoerders in Zeist geplaatst bij het hoofdkantoor van de PFZW. Zij menen dat de PFZW de lijn moet volgen die eerder ook door het ambtenarenfonds ABP en het metaalfonds PME is ingeslagen door zich terug te trekken uit fossiele beleggingen.