E-flits – februari 2021 -  

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lockfree
Het moment komt dichterbij dat de lockdown zal versoepelen. Iedereen ziet er naar uit. Wil je meepraten over de manier waarop je de lockfree als kerk begeleidt? Meld je dan voor een digitaal ‘koffiemoment’ op maandag 22 februari 15.00 uur. Dan hebben we het er over. Voor achtergrondinformatie: Klik hier.

Zuid-Afrika
Lijkt de invulling van Pasen in Nederland op die in Zuid-Afrika? Dat is één van de vragen bij een digitale ontmoeting met het Beyers Naudé Centrum. Kerk in actie organiseert dit gesprek samen met de classis Overijssel-Flevoland over het thema  ‘Easter in times of Covid-19’. Wil je meedoen op dinsdag 16 maart om 14.00 uur? Klik hier.

Beheer
Als je een jaarrekening of begroting instuurt, moet je niet alleen cijfertjes aanreiken. De achterliggende visie is net zo belangrijk. Als dat laatste ontbreekt vraagt het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken de kerkrentmeesters en diakenen om meer informatie alvorens de stukken te beoordelen. Er is een brief over gestuurd aan de colleges. Klik hier.

Online-vieringen
De kerkenraad in Dronten heeft een enquête gehouden bij bezoekers van onlinediensten. Zo’n tweehonderd mensen reageerden. Ze waardeerden de diensten zeer. De verbondenheid met de kerkelijke gemeente is voor velen groter dan voorheen. Het mooist noemden de respondenten de zegen. Klik hier.

Millennials
Onder de titel ‘Gesprekskringen in plaats van kerkgang’ plaatst omroep Flevoland een gesprek met ds. Thea de Ruijter uit Dronten. Zij werd geïnterviewd over de dertigers en hun geloofsbeleving. Je moet even verder kijken dan het cijfer van kerkgang alleen, legt de predikante uit, die in Flevoland een aanstelling heeft voor de dertigers. Klik hier.

Als het leven kantelt
Het is nog een hele kluif om uit de praktische vragen weg te komen en na te denken over de vraag ‘Hoe kom ik God tegen in de coronacrisis’. Tijdens zes goed bezochte webinars ‘Als het leven kantelt’ ging het over een benadering vanuit de Psalmen. Klik hier.

Buddy
De hervormde gemeente Vriezenveen geeft nieuwe ouderlingen een ‘buddy’. Je kan als ambtsdrager op zo’n maatje terugvallen, als je bijvoorbeeld onverwachte reacties krijgt. De ervaringen zijn positief. Klik hier.

Classis
Hoe ontwikkelt zich de financiële armslag bij gemeenten in de classis Flevoland-Overijssel? Welke tendensen laten jaarrekeningen en begrotingen zien? Dat zijn vragen die aan de orde komen in de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland, die op 16 februari digitaal bij elkaar komt. Dr. Iemke Epema doet ook mee als gast en vertelt bij een ander agendapunt over de secularisatie naar aanleiding van haar dissertatie over Charles Taylor.

Muziekrechten
Er groeit anarchie in het gebruik van liederen die kerkenraden van internet vissen om de online-diensten op toonhoogte te brengen. Het breed moderamen van de classis heeft er een brief over gestuurd aan de generale synode. Het breed moderamen vraagt om meer ruimte voor plaatselijke kerkenraden waar het gaat om legaal gebruik van muziek.

Woestijn
‘Het einde van de coronacrisis komt in zicht, maar we zijn er nog niet; er is nog een lange weg te gaan. Ik moest denken aan de tocht van het volk Israël door de woestijn’. Ds. Hans van Solkema, preses van de classis, schreef een meditatieve tekst over ‘volhouden – levenslessen uit de woestijn’. Klik hier.
----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 3, nr. 6 (februari 2021). Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.