Ring Flevoland loopt

De protestantse kerk is met een grote verandering bezig. De oude classes worden omgebogen naar ringen. En de spannende vraag is of die transitie soepel zal verlopen. Wie de bijeenkomst van de ring Flevoland op 3 oktober heeft meegemaakt, zal veel aanknopingspunten vinden om verder te bouwen.


De bijeenkomst was door het kader van de oude classis Flevoland opgezet. De ontmoetingskerk in Emmeloord was gastheer; een taak die per ontmoeting wisselt, volgende keer is Zeewolde aan de beurt. Dat is over een half jaar. De ring Flevoland komt twee keer per jaar bij elkaar. Al waren er bij de vergadering enthousiaste mensen die suggereerden om het aantal ontmoetingen te vergroten.

De gemeente Emmeloord liet zien hoe de kerk ter plaatse is georganiseerd. Er was een introductie van de classispredikant en uit de vragen viel af te leiden dat de afgevaardigden uit diverse kerken uit Flevoland meeleven met de ontwikkelingen in de kerk. Hoe de informatievoorziening vanuit de classis naar de kerkenraden plaatsvindt, wilde iemand weten. Hoe de waterscheiding is tussen visitatie en classispredikant, vroeg een ander. Of de nieuwe ring op de regelmatige aanwezigheid van de classispredikant mag rekenen, stelde een derde.

De ring sprak inhoudelijk door over het thema ‘Hoe kunnen we missionair kerkzijn in de polder’. Na een inleiding van de classispredikant (klik hier) reageerden de ringleden. Alex Schoonveld, voormalig zendeling, vertelde over zijn inzet vanuit het buurtwerk om de eenzaamheid tegen te gaan onder de mensen. Mevrouw Kok, recent verhuisd vanuit Creil naar Emmeloord, benoemde het belang om te bidden voor de buren. Ds. Bram Bregman benoemde de moeite die leden hebben om een missionaire houding in te nemen.

Foto: Impressie van de ringvergadering Flevoland