Dienst eenwording in Lutten

De hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Lutten fuseren. De gemeente viert de fusie met een kerkdienst op zondag 5 september, tevens startzondag. Op donderdag 22 juli werd in de Kruiskerk in Lutten de akte van de fusie ondertekend.

Voorzitter Harjan Winter van de hervormde gemeente in Lutten en vervangend voorzitter Geke Euving van de gereformeerde kerk Lutten, Slagharen en Schuinesloot hebben de fusiedocumenten ondertekend om verder te gaan als één gemeente. Notaris Ronald Brinkman, medewerker van Vechtstede Notarissen uit Hardenberg, heeft de gemeenten in formele zin bijgestaan bij de afronding van de laatste documenten. De gemeente komt voortaan bijeen in De Lantaarn in Lutten.

Het proces van hereniging is zo’n vijftig jaar geleden ingezet. Bij het verkennen van de vacature van de predikant in de hervormde gemeente maakte men een volgende stap in de samenwerking. De twee kerkenraden besloten uiteindelijk na raadpleging van de gemeenten om de fusie tot een afronding te brengen. De dienst op 5 september begint om 10.00 uur.