Kerk in publieke domein

Het Beraad Grote Steden biedt een digitaal gesprek aan over de visienota van de PKN. Het gaat om een perspectief vanuit de grote steden. Het bestuur heeft enkele buitenstaanders benaderd om vanuit hun betrokkenheid op het publieke domein te reageren. Het webinar vindt plaats op vrijdag 25 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur. Wie wil meedoen met het overleg kan zich tot 18 juni aanmelden bij Burret Olde: b.olde@protestantsekerk.nl

Er komen drie buitenstaanders aan het woord over de visienota. Marc van Leent is sociaal ondernemer in Amersfoort en vastgoedontwikkelaar. Hij is gespecialiseerd in het scheppen van ontmoetingsruimten in de stad Amersfoort. Miranda van Holland is programmadirecteur en presenteert onder meer het jaarlijks terugkerend Geestdriftfestival in de stad Utrecht. André Hammink is gebiedsdirecteur bij de gemeente Rotterdam. Hij is onder anderen betrokken bij lokaal welzijnsbeleid in de stad Rotterdam.

Het programma is als volgt:

1. Opening
2. Drie korte reacties
3. Breakout-rooms met de specialisten
4. Plenaire afsluiting

Thema's die doorklinken zijn: 
1. De kerk in de stad als eigenaar van kostbaar vastgoed. 
2. De kerk in de stad als beheerder van kunst, cultuur en architectuur. 
3. De kerk in de stad als partner in het welzijnsbeleid en armoedebestrijding.