Omroep Flevoland blijft informatie over kerken uitzenden

Omroep Flevoland zet de levensbeschouwelijke programmering door. Weliswaar is de omroep net als andere zendgemachtigden gestopt met de zondagse registratie van een kerkdienst, maar men zet de interviews door die men op vrijdag houdt met leiders van diverse godsdienstige stromingen. Ds. Margriet van de Bunt, voorgangster van de protestantse kerk in Biddinghuizen, heeft het spits afgebeten afgelopen vrijdag.

Marije de Bie, medewerkster van Omroep Flevoland, heeft dat vertelt aan Klaas van der Kamp, classispredikant voor Overijssel en Flevoland. Ze hebben samen een lijst gemaakt met meer dan honderd religieuze instellingen en kerken in de provincie Flevoland. De voorgangers van onder meer christelijke kerken, islamitische moskeeën en andere levensbeschouwingen worden op vrijdag geïnterviewd voor de radio en zijn via de camera van de telefoon ook in beeld te zien.

Het programma is een gevolg van de positieve ervaringen die de omroep heeft opgedaan tijdens de coronacrisis met het uitzenden van kerkdiensten. Vanaf 15 maart was er wekelijks een kerkdienst op televisie te zien. Na enige weken begon de omroep de voorgangers op vrijdag te interviewen als een eerste kennismaking. Hoewel nu de kerkdienstregistratie stopt wil men het contact met voorgangers op vrijdag voortzetten.

Ds. Margriet van de Bunt blikt in de uitzending terug op de uitzending die Omroep Flevoland vanuit Biddinghuizen verzorgde. Er was veel belangstelling. Ook de statistiek van de eigen streaming is goed. ‘Misschien zijn er nog wel meer mensen dan er op zondagochtend komen’. De uitzendingen vonden aanvankelijk plaats via Facebook, dat werkte nog beter dan de uitzendingen die nu plaatsvinden via Kerkdienstgemist.

Mensen in Biddinghuizen kunnen voorlopig nog niet naar kerk, omdat de gemeente in een verbouwing zit. Margriet van de Bunt gaf aan dat men vermoedelijk in september als gemeente in de nieuwe kerkruimte kan samenkomen. De sloop van de oude kerk begint deze week.

De omroep vraagt ook naar de aanpak van de dienst komende zondag. Het zal gaan om een dienst die vanuit het educatieve centrum wordt gestreamd. Margriet van de Bunt heeft een overdenking voorbereid vanuit Mattheus 11, over Jezus die vermoeiden en belasten uitnodigt tot Hem te komen. ‘Toepasselijke woorden aan het begin van de zomervakantie’, aldus de voorgangster. ‘Aan jouw enthousiasme zal het niet liggen’, sloot één van de presentatoren af.

Wie het programma wil terugkijken, kan hier klikken. 

Foto: Margriet van de Bunt groot op het scherm achter de presentatiedesk