Leeftijden predikanten

De meeste predikanten in Overijssel-Flevoland zijn tussen de 51 en 60 jaar. Dat blijkt uit een analyse van de cijfers uit het laatst verschenen jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Van de 154 predikanten die daar genoemd worden is 48 procent tussen de 51 en 60 jaar oud. Ongeveer 27 procent gaat richting het pensioen. En 6 procent valt in de leeftijdscategorie tussen de 31 en 40 jaar. Op zichzelf is het begrijpelijk dat de iets oudere leeftijd sterker vertegenwoordigd is. Het predikantschap is een beroep waar levenservaring vaak een voordeel is. Daarbij komt dat de gemeenten in de regio Overijssel en Flevoland in de regel iets groter zijn dan gemeenten in andere regio’s. Jonge predikanten beginnen vaak in een kleinere gemeente, bijvoorbeeld in Friesland of Groningen-Drenthe.

Van de 154 predikanten staat ongeveer een kwart van de voorgangers al 12 jaar in de huidige gemeente. De synode heeft de nieuwe classispredikanten verzocht een verkenning te maken over hun ervaringen. De vraag is of ze de langere termijn waardevol vinden of juist liever een keer zouden verkassen. Tot nu toe verschillen de signalen. Het voordeel van een langere tijd in een zelfde plaats impliceert dat je verhoudingen beter aanvoelt. Het nadeel kan zijn dat er iets te veel op routine wordt gekoerst.