Mozes in Saksenland

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijk gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: 'Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van', is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.

Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft het te maken met het thema zelf? De organisatie heeft dr. Maarten den Dulk gevraagd om daarop te reageren. Dat roept de vraag op of wij ons iets van de hals houden wat eigenlijk als een koe bij de horens gevat zou moeten worden. Sterker nog: zou die terughoudendheid om het thema Kerk en Israël aan te roeren wellicht ook de charme ervan kunnen uitmaken?

We praten er verder over op maandag 13 mei 2019. We houden dan een dagconferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland in het bijzonder en in Noord-Nederland in het algemeen.

Het officiële thema luidt: Welke plaats heeft Israël in de uitoefening van ons beroep en in het leven van de plaatselijke gemeenten? De organisatie is in handen van de classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland. Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren. Meer informatie over de nieuwe PE-regeling vindt u op de website van de Protestantse Kerk.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur: inloop en ontvangst

10.00 uur: morgengebed in de kerk o.l.v. ds. Jan Gerrit Zomer

10.30 uur: introductie van het thema

10.35 uur: 'Kerk en Israël, voorbije hobby of nieuwe noodzaak?'
                dr. Maarten den Dulk en reacties van drs. Gonny Blok,
                ds. Wilma Hartogsveld, ds. Koos Snaterse,

11.30 uur: Buzzzz-groepen en plenaire discussie o.l.v. onze classispredikant ds. Klaas van der Kamp

12.30 uur Lunch en middagpauze waarin gelegenheid de kerk te bezichtigen

13.30 uur Eerste ronde van vijf workshops:
               a) doorpraten met Maarten den Dulk 
               b) exegetische kanttekeningen bij Exodus 33
               o.l.v. ds. Bart Trouwborst
               c) kennismaken met de internetcursus 'de Uitdaging'
               o.l.v. drs. Dick Pruiksma
               d) over de psalmen met drs. Gerard Swüste
               e) over antisemitisme met dr. Eeuwout Klootwijk

14.15 uur Tweede ronde workshops

15.00 uur Pauze

15.15 uur Afsluiting: Rembrandts Sara en Hagar, een ambivalente Abraham -
               door Anne Marijke Spijkerboer

Kerngegevens

Locatie: Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn,
Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn. tel. 0548 654424
Kosten € 10,- inclusief lunch
Aanvang: 10.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur
Informatie: Reinier Gosker tel. 0522 855782 e-mail: reiniergosker@gmail.com
Aanmelden voor 7 mei 2019: Ad de Hoop e-mail: adehoop11@hetnet.nl
Wilt u aangeven welke van de vijf workshops u wilt volgen. In volgorde van aanmelding hopen wij uw
eerste en tweede keus te kunnen honoreren. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie.
Er is een boekentafel van uitgeverij Skandalon aanwezig