Contactpersonen in de classis vanuit de dienstenorganisatie 

De dienstenorganisatie stelt verschillende mensen beschikbaar voor concreet werk in de classis. Zij vallen deels onder de classis, deels onder de landelijke organisatie.  

* Daan Damsteeg is contactpersoon voor Kerk in Actie in Flevoland. Hij is per mail bereikbaar via: d.damsteeg@protestantsekerk.nl Zijn telefoonnummer is 06 131 48 730. Daan werkt ook voor fondsenwerving en legt zich daarbij toe op Kerkbalans. 

* Andele Hellema is beleidsondersteuner van het college voor de behandeling van beheerszaken in Flevoland en in de regio's Kampen, Zwolle en Deventer. Zijn mailadres is a.hellema@protestantsekerk.nl.Zijn telefoonnummer is 06 481 54 927.


* Betsy Nobel is dorpskerkambassadeur voor Overijssel-Flevoland. Haar mailadres is b.nobel@protestantsekerk.nl. Haar telefoonnummer 06 189 73 939. 

* Theo Trox is beleidsondersteuner van het college voor de behandeling van beheerszaken in Overijssel in de regio's Almelo, Enschede, Ommen en Hardenberg. Zijn mailadres is t.trox@protestantsekerk.nl. Zijn telefoonnummer: 06 151 39 971. 


* Anneke van der Velde is adviseur dienstverlening in Overijssel en Flevoland. Zij is per mail bereikbaar via: a.vandervelde@protestantsekerk.nl. Haar telefoonnummer is 06 526 80 894. 

* Klaas van der Kamp is classispredikant voor Overijssel-Flevoland. Hij is per mail bereikbaar via: k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Zijn telefoonnummer is 06 151 39 974.