Beleidsplan onderdeel ANBI

Bij de ANBI-gegevens op de website hoort ook een actueel beleidsplan. Dat kwam naar voren in een bijeenkomst van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Overijssel-Flevoland op 24 juni. 

Tijdens een vergadering kwamen er vragen binnen over de ANBI-gegevens die gemeenten op de website moeten plaatsen. Destijds heeft de Protestantse Kerk daarover afspraken gemaakt met de belastingdienst. Het plaatsen van gegevens op de website is één van de voorwaarden om giften te kunnen aftrekken voor de belasting. Er moeten bijvoorbeeld actuele cijfers van de jaarrekening en begroting zijn. En ook een actueel beleidsplan hoort bij de voorwaarden. 

Er was enige discussie in de vergadering over het belang van zo'n beleidsplan. Het breed moderamen raadpleegt de beleidsplannen bij bezoekwerk en bij gesprekken over het beleid met een kerkenraad, bijvoorbeeld in de gesprekken van de classispredikant. Het classicaal college let meer op de financiële kant van de zaak. Het onderdeel van beheer en financiën in het beleidsplan kan helpen om de cijfers te duiden, maar van een diepgaande analyse en controle op het beleidsplan is verder geen sprake. Het is vooral de transparantie naar derden die publicatie wenselijk maakt. 

Eén van de ccbb-leden vertelde dat hij bij een check op een website op 'beleidsplan' klikte en op een website van 'de bijbel' belandde. Andere leden glimlachten en iemand zei: 'Wat dacht je? Gelijk goedkeuren?' 

Foto: fragment van raam in Pniëlkerk te Almelo