Esther Pierik gaf toelichting aan Trouw 

De generale synode van de Protestantse Kerk heeft een volgende stap gemaakt op weg naar de opening van het ambt voor kerkelijke werkers. Op de synode van 2 juli is een verdere onderbouwing aangenomen waarbij een weg wordt ingeslagen naar een vierde ambt, dat van kerkelijke werkers. Esther Pierik stond op de bewuste 2 juli in het dagblad Trouw met een toelichting op haar werk als kerkelijk werker in Oldemarkt (Overijssel) en in Scherpenzeel - Munnekeburen (Friesland). 

Esther vertelt Trouw dat ze in deze tijd weer middenin de papieren zit. Ze moet om de vier jaar een verlenging aanvragen van haar preekconsent en consent om de sacramenten te bedienen. Dominees hoeven dat niet. Esther Pierik behoort evenwel tot de kerkelijke werkers met de meest vergaande bevoegdheden: ze mag kinderen dopen, het avondmaal leiden, de armen opheffen bij de zegen. Kerkelijke gemeenten in de buurt van Oldemarkt vragen haar wel om voor te gaan, maar dan moet ze nee zeggen, omdat het consent beperkt is tot de eigen gemeente. 

Met de besluiten in de synode is er weer een kruising gepasseerd op de route die tot verdere gelijkschakeling zal leiden tussen predikant en kerkelijk werker. Enkele commissies moeten nu een vervolgrapport leveren, onder meer over de opleidingseisen die men aan een kerkelijk werker wil stellen die alle bevoegdheden van het vierde ambt wil ontvangen.