Zuidafrikaanse predikant bevestigd in Friese Aldeboarn

De Friese gemeente Aldeboarn heeft een nieuwe predikant, ds. Ben van Tonder uit Zuid-Afrika. De komst van de Zuidafrikaanse dominee sluit aan bij het verlangen waarover we eerder berichtten dat verschillende predikanten uit Zuid-Afrika verlangen naar een kerkelijke gemeente in Nederland. De bevestiging vond enige weken geleden plaats onder leiding van de classispredikant ds. Wim Beekman. 

Ds. Ben van Tonder is met zijn vrouw en jongste dochter naar de Friese gemeente gekomen, die ongeveer vierhonderd leden telt. Hij heeft een fulltime-aanstelling deels gefinancierd uit rendement op vermogen, deels gefinancierd uit levend geld. Naast diverse geledingen uit de kerk maakte er ook iemand van dorpsbelangen deel uit van de beroepingscommissie. Daarmee wordt uitgedrukt dat de predikant ook een verantwoordelijkheid heeft naar het geheel van de dorpsgemeenschap.

De classis Overijssel-Flevoland heeft een bijzondere verbondenheid met Zuid-Afrika. KerkinActie heeft de classis verbonden met het meest zuidelijk gelegen land van Afrika, waar Nederland sinds Jan van Riebeek bijzondere banden mee onderhoudt. Naast ds. Ben van Tonder zijn er meer predikanten die de overstap overwegen vanuit Zuid-Afrika naar Nederland en hier predikant willen worden in één van de gereformeerde denominaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland.  

In het verleden zijn er geregeld predikanten vanuit Zuid-Afrika naar Nederland gekomen. Ds. P. Lubbinge kwam eind jaren negentig, zo meldt Digibron. Ds. Steve van Deventer is een ander voorbeeld; hij werkte onder meer in Kudelstaart, noemt zich op de eigen website stichter van een gemeente in Kudelstaart, en stond aan de wieg van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN. Dezelfde protestantse gemeente van Kudelstaart heeft recent contacten gezocht met een Zuidafrikaanse voorganger om te verkennen of een mutatie tot de mogelijkheden behoorde. 

Ds. Fritz Krüger, die begon als predikant in de buurt van Durban, kwam in 2011 over naar Nederland om zich als predikant te laten verbinden aan de Nederlands-gereformeerde kerk te Dronten. Trouwens ook de theologe des vaderlands, ds. Almatine Leene (geboren in Lelystad), heeft geruime tijd in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. Ze vertrok in 2008 naar het zuidelijk continent, promoveerde in 2013 aan de Universiteit van Stellenbosch en keerde terug in 2020, waarna ze bevestigd werd als predikante in de gereformeerd vrijgemaakte kerk te Hattem-Noord.

Voor betrokkenheid van Kerk in Actie met Zuid-Afrika: klik hier.

Foto: ds. Ben van Tonder tijdens een dienst