Augustus 2022

E-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over kerk en regio
-------------------------------------------------------------------------------------------

Ringen
Het breed moderamen wil een impuls geven aan de ringen in Overijssel en Flevoland. Er is een brief naar alle kerkenraden gestuurd met informatieve vragen. Het is de bedoeling de ringen meer structuur te geven met onder meer een vaste voorzitter en secretaris.

Zorgpastores
Het breed moderamen nodigt pastores in de zorg uit voor een overleg. Het gaat over raakvlakken met de kerk. Ook komt een promotieonderzoek van ds. Rienke Vedders-Dekker over kwetsbaarheid aan de orde. De bijeenkomst staat gepland voor 13 oktober. Geïnteresseerden kunnen zich melden.

Kringen
De kring van kerken Overijssel komt maandag 3 oktober bij elkaar bij RTV-Oost; de kring van kerken Flevoland komt vrijdag 7 oktober bij elkaar bij Omroep-Flevoland. Ook gasten zijn welkom en kunnen zich melden. Het gaat natuurlijk over de regionale media en ook de situatie rond de stikstofdiscussie komt aan de orde.  

Boeren
Als je over de huidige landbouwcrisis spreekt, moet je de hele voedselketen daarbij betrekken. De stikstofvragen worden nu bij de boeren neergelegd, maar ook de veevoederproducenten spelen een rol en de banken en de consument die slechts negen procent van het beschikbare budget aan voedsel uitgeeft. Het breed moderamen sprak er over. Klik hier.

Giethoorn
‘Ik vier de zunne / ik vier de morgen / ik vier de merel / die zo zuver zingt’. Vier strofen uit een lied dat protestanten en doopsgezinden laten zingen in de feesttent in Giethoorn. Op zondag 28 augustus is er een samenkomst in de streektaal gericht op het hele dorp; het is één van de plaatsen waar kerken samenwerken met andere organisaties uit het dorp.  

Wereldraad
Van 31 augustus tot 8 september vindt in het Duitse Karlsruhe de elfde assemblee plaats van de Wereldraad van Kerken. Eens in de zeven jaar houden de kerken wereldwijd zo’n gezamenlijke ontmoeting. Voor 65 euro krijg je een entreekaartje om een dag mee te doen. Klik hier.

Stelling
‘De classicale vergadering vormt binnen de Protestantse Kerk in Nederland een onmisbare mesostructuur’. De classispredikant dr. Gerrit van Meijeren voegde de stelling toe aan een proefschrift over dr. Ted van Gennep waarop hij onlangs in Groningen promoveerde. Klik hier.

Almere
De protestantse gemeente te Almere werkt aan een plan om te komen tot een stadspredikant voor jonge zinzoekers. Er heeft recent overleg plaatsgevonden met de landelijke kerk, enkele fondsen en enkele kerkelijke gemeenten die het belangrijk vinden dat er bruggetjes komen naar jonge mensen, waaronder de protestantse gemeente te Amsterdam en de gereformeerde kerk te Urk.
 
Generaties
Nogal wat kerkenraden geven in ontmoetingen aan dat het aantal 30-ers tot 50-ers achterblijft bij het gemiddelde percentage bezoekers. Lukt het ons om het gesprek tussen de generaties te voeren? Voor een bezinning: klik hier.

Personalia
* Ds. Wim Terlouw uit Dronten gaat 28 augustus met emeritaat.
* Ds. Feike Verboom neemt zondag 11 september afscheid van de protestantse gemeente te Kampen (Westerkerk). Hij gaat met emeritaat.
* Ds. Wim de Jong neemt 11 september afscheid van de protestantse gemeente te Goor, hij gaat naar de protestantse gemeente te Deventer.
* Ds. Henk van Veldhuizen uit Hasselt heeft een beroep van de protestantse gemeente te Emmeloord (90 procent) en van de protestantse gemeente te Laren (Gelderland). 
* Ds. Günter Brandorff uit Hardenberg-Heemse heeft afscheid genomen van de protestantse gemeente te Dedemsvaart; hij is emeritus.
* De hervormde gemeente te Mastenbroek – ’s Heerenbroek is van plan per 15 augustus ds. Lucias de Haan te Genderen te beroepen.
* Proponent Harald Neervoort uit IJsselmuiden is beroepen in Bilthoven (Zuiderkapel).
* Dr. Ilonka Terlouw, predikante te Tollebeek, gaat na de zomer werken voor de Protestantse Theologische Universiteit.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks en is gratis. Dit is jaargang 4, nr. 12 (augustus 2022). U kunt zich inschrijven en uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl