Evangelisch onderzoek onder voorgangers

Een derde van de voorgangers heeft wel eens te maken met vormen van overspannenheid. De helft van de predikanten meent dat het ambt negatieve invloeden heeft op het gezinsleven. Dat blijkt uit cijfers die uit een enquête komen die de organisatie Room 2C op internet houdt. Zo’n 54 predikanten uit vijftien denominaties hebben de enquête inmiddels ingevuld.

Room 2C heeft zijn achtergrond in evangelische kringen. Nico Catsburg geeft er leiding aan. Hij heeft iets verteld van de enquête op zijn site. En de resultaten lijken veel op wat er in de Protestantse Kerk speelt. Wie de berichten op deze website volgt, weet dat de ervaringen van predikanten in de PKN ook onderwerp van discussie zijn; het gaat dan onder meer om het toekomstperspectief. Nico Catsburg werkt vanuit evangelische gemeenten en stelt naar aanleiding van de enquête, dat zich veel van de door hem onderzochte problemen voordoen in evangelische kring. Daar zijn veel voorgangers, die het moeilijk vinden om te werken, zegt hij in een recent interview in het ND. ‘Het probleem is vaak dat mensen veel te veel verwachten van een voorganger, omdat die verwachtingen gebaseerd zijn op succesvolle voorgangers die ze op televisie zien’.

Predikanten in de onderzochte doelgroep maken vaak te veel uren. En er zijn onredelijke verwachtingen niet alleen naar de predikant, maar ook naar zijn gezin. Mensen zijn mondiger geworden, maar ook ongenuanceerder. ‘Onder invloed van het postmodernisme worden alle meningen als gelijk gezien. Je kunt elkaar er in de gemeente bijna niet meer op aanspreken dat je als het goed is een door Christus veranderd mens bent. Ik zie helaas dus maar al te vaak dat van predikanten veel wordt gevraagd terwijl gemeenteleden veel minder vaak geneigd zijn om te willen veranderen’.

Het breed-moderamen van de classis Overijssel-Flevoland sprak ook over dit soort zaken (klik hier). Men benadrukte het belang van de roeping. Nico Catsburg – vanuit een andere invalshoek – komt bij datzelfde thema uit. Door je roeping heb je een oriëntatiepunt als er kritiek volgt. Dat helpt om hoofd- en bijzaken in de kritiek te onderscheiden. Catsburg noemt ook het belang van een sparringpartner om te reflecteren. Je kan dan in samenspraak nadenken over de vraag of punten van kritiek reëel zijn en om verandering van gedrag vragen. 

Catsburg is een kleine drie jaar freelance predikant bij de zogenaamde ABC gemeenten in Lelystad. Daarnaast werkt hij al acht jaar als directeur bij ‘Room 2C’. Room 2C – zo zegt Nico Catsburg op zijn instagram-account - schept een neutraal klankbord voor predikanten en zendelingen. Voor Room 2C verzorgt hij de primaire pastorale zorg. Tevens is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de organisatie. Hij is ervaringsdeskundige, want in een interview laat hij weten zelf met ontslag in een kerkelijke functie te maken hebben gehad.

Room 2C is ontstaan in 2012 nadat men signaleerde dat er onder predikanten en zendelingen, en ook bij kerkelijk werkers en kerkenraden, relatief veel uitval is. Communicatieproblemen welke zich uiten in een slechte werksfeer en te veel wantrouwen zijn het gevolg. In zulke situaties, wil Room 2C bijstaan. Veel voorkomende klachten, zo stelt men, zijn toenemende stress, oververmoeidheid, overspannenheid en burn-out.

Room 2C wil een klankbord zijn, mensen bemoedigen, en met mensen in gebed gaan. De hulp is kosteloos. Als mogelijkheid om te helpen heeft men – en dat is wel tegen een betaling - onder meer een gastenverblijf in een omgebouwde oude boerenschuur aan de rand van een landgoed bij Amersfoort. Het verblijf is te reserveren voor een paar dagen tot maximaal twee weken.