Christelijk-gereformeerd hoogleraar uit Kampen versterkt protestantse opleiding

Voor mijzelf ben ik tot de overtuiging gekomen dat de manier waarop ik theologie bedrijf, beter tot zijn recht komt in een wat bredere context’. Die toelichting geeft prof. dr. Arnold Huijgen, woonachtig in Kampen, bij zijn overstap van de Theologische Universiteit te Apeldoorn (christelijk-gereformeerd) naar de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam, straks Utrecht (pkn). Hij wordt hoogleraar dogmatiek.

‘Duurzaam gezonde theologiebeoefening werkt voor mij het beste in de brede geestelijke ruimte van de gereformeerde traditie’, aldus de Kamper hoogleraar uit het Overdijks. De overstap van de hoogleraar betekent niet dat hij ook van kerk gaat wisselen. ‘Dat doe ik vanuit mijn overtuiging dat je niet zomaar weggaat van de plek die God je gaf. In de christelijke gereformeerde kerken ben ik niet alleen gedoopt en getogen, ik heb er ook Gods roepstem gehoord om dienaar van het Woord te worden. Dat laat je niet zomaar los. Ik ben er dankbaar voor dat van de kant van de PThU en ook van de kant van de synode van de PKN dit punt geen enkel probleem is geweest en dat het zelfs positief werd begroet’.

Huijgen wijst er op dat zijn laatste twee boeken al op een zekere spanning staan met zijn eigen kerk en de daarbij horende opleiding. Ze gaan over hermeneutiek en vrouwen. ‘Mijn boek Lezen en laten lezen was mede bedoeld als een bijdrage aan de discussie over hermeneutiek en mijn boek Maria: Icoon van genade raakt op allerlei punten aan de vragen naar de dienst van vrouwen en mannen, die de kerken momenteel verdeelt’.