Oldenzaalse kerk verandert in Hof van Heden

Soms komen diverse lijnen onverwacht bij elkaar. Zo is het in de Hofkerk in Oldenzaal. Een nieuwe dominee, een nieuwe voorzitter, subsidie van de overheid en een coronacrisis die langzaam meer ruimte laat om elkaar te ontmoeten. Het zijn ingrediënten die het dagblad Tubantia TC gebruikte om een artikel te publiceren over de ambities van de protestantse kerk in Oldenzaal.


De ambitie werd eerder ingetekend en laat zich samenvatten als groei vanuit de Hofkerk naar een ware Hof van Heden in de binnenstad van Oldenzaal, waar het publiek in alle breedte welkom is. Een plaats waar religie en cultuur elkaar raken.


De wens van de Hofkerk om beter zichtbaar te zijn in de Oldenzaalse samenleving en nieuwe activiteiten te gaan ontplooien, sluit volgens de gemeente perfect aan op het masterplan dat gemaakt is voor de binnenstad. Daarom stelt de burgerlijke overheid 25.000 euro beschikbaar om het project verder door te zetten.


Concreet staan er een aantal fysieke aanpassingen van het kerkgebouw op stapel. Eén daarvan is de uitbreiding en het transparant maken van de bestaande hal, meldt Tubantia. Door de toegangsdeur aan de zijde van de Hofmeijerstraat te vervangen door een glaspui kan de lichtinval worden vergroot. Je ziet in het algemeen dat kerken die zich meer openen voor het publiek letterlijk de drempel verlagen en zwaar eiken deuren vervangen door glas.


In Oldenzaal staan er meer veranderingen op stapel. De entree op de hoek van de Hofmeijerstraat en de Ganzenmarkt wordt toegankelijker gemaakt voor rolstoelers, de keukenfaciliteiten en de toiletgroep krijgen een facelift en het meubilair wordt ‘aangepast’.     


De transitie gaat gepaard met een wisseling van voorganger. Ds. Gerco Veening wisselde onlangs van standplaats; hij verruilde Borne voor Oldenzaal en volgt Tieneke van Lindenhuizen op die een jaar geleden afscheid nam. Hij benadrukt in de krant het belang de ideële visie verder te onderbouwen. ‘Waar willen we naartoe en waar hebben we belang bij? Als je dat weet, weet je ook wat er aangepast moet worden’.


Ook de voorzittershamer van de kerkenraad wisselde in Oldenzaal. Jaap Flokstra gaat leiding geven aan het vierkant en vervangt René Dreierink.


Met de ‘Hof van Heden’ wordt voortgeborduurd op de Toekomstvisie die twee jaar het licht zag, waar onder meer Arjen van Dijk een bijdrage aan leverde. De doorzetting van de plannen ondervond de nodige hinder van de coronacrisis. Flokstra benadrukt in de krant het belang van een hernieuwde opstart. ‘Onze kerk moet weer bruisen en een commissie heeft al goed werk verricht met een haalbaarheidsonderzoek’. 


Naast de culturele functie wil de ‘Hof van Heden’ ook een ontmoetingsplek zijn en is er ook ruimte voor andere  activiteiten. Veening: ‘Er popt nu van alles op en dat is prima’.


Voor het complete artikel in Tubantia, klik hier.

Foto: bevestiging nieuwe ambtsdragers in Oldenzaal, de nieuwe ambtsdragers krijgen een hanger omgehangen met het symbool van een duif.