Openbare Covid-herdenking in Enschede

De Bethelkerk in Enschede organiseert op zondag 29 augustus een openbare herdenking van de coronacrisis. Ds. Alex Brinkman, voorganger van de gemeente, heeft dat bekendgemaakt. Hij roept andere gemeenten en organisaties op een soortgelijke herdenking op te zetten.

Alex Brinkman vertelt dat het coronaverdriet thema was tijdens een voorgangersoverleg van predikanten en pastores in Enschede, begin april. Tijdens dit samenzijn hebben de pastores met elkaar gesproken over al het leed dat corona teweeg heeft gebracht. Er werd ook geopperd om met elkaar na te denken over een herdenkingsmoment voor de stad.

Ds. Brinkman heeft het idee verder verkend en merkte al gauw dat er veel animo is voor een openbare herdenking. Het openbaar bestuur reageerde instemmend. Burgermeester Onno van Veldhuizen sprak van een waardevol initiatief en is bereid zich eraan te verbinden. Ook vanuit de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (o.a. de Joodse synagoge) werd met interesse gereageerd.

Het idee is doorgestuurd naar de landelijke kerk, die het als publicatie verdere bekendheid geeft. Alex Brinkman verwijst naar de website https://www.herdenkingcovid.nl/ voor verdere informatie. Op deze website staat één en ander over het wat, hoe en waarom van deze actie. Ook is er materiaal dat helpt om de eredienst vorm te geven, in de vorm van een preekschets en liedsuggesties. Een ontwerp voor het kinderwerk volgt nog.

In zijn algemeenheid verdient het aanbeveling de ontwikkelingen rond Covid in de gaten te houden. Vandaar dat burgemeester Onno van Veldhuizen in zijn bijdrage richting 29 augustus begint met een tijdsaanduiding. 'Dit is opgenomen begin juli'. Daarmee is duidelijk dat de situatie zich kan wijzigen gedurende de periode richting 29 augustus. 

Foto: Burgemeester Onno van Veldhuizen heeft een filmpje ingesproken begin juli ter ondersteuning van het initiatief; het filmpje is te vinden op de genoemde website.