Nieuwe bocc voor Flevoland

Insiders in de kerk weten direct wat je bedoelt als je het hebt over ‘een bocc’. Mensen die met onbevangen oren luisteren vragen zich af waar je het over hebt. Het gaat bij BOCC om de afkorting van een ‘beleidsondersteuner Classicaal College Behandeling Beheerszaken’. Het is de man of vrouw die meekijkt in de financiën en de zakelijke kant van de kerk. Iemand die nog eens meerekent met het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

In de classis Overijssel-Flevoland werken twee bocc-en. De één heet Theo Trox; hij is contactpunt voor de kerkelijke gemeenten in Overijssel; en ook in Groningen en Drenthe. De ander is Gerrit van den Bosch. Hij werkt in Friesland en Flevoland. Gerrit heeft aangekondigd deze zomer met pensioen te gaan. Er is een vacature uitgeschreven en nu is bekend geworden dat Andele Hellema hem zal opvolgen. Hij heeft onder meer ervaring als lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken in Groningen en Drenthe. Hij woont in Tolbert.

Hij begint op 1 mei a.s. in diverse regio’s waaronder Flevoland. Hij kan dus nog even met Gerrit meelopen om verdere affiniteit met de regio te ontwikkelen.