Nieuwe fullcolour Ringsproak in Oost-Twente

Het gezamenlijke orgaan van vier gemeenten in de Kleine Ring in Twente is vernieuwd. De zogenoemde Ringsproak verschijnt tegenwoordig in fullcolour en bevat veel foto’s, is opgemaakt in uitdagende kleurstellingen met grote quotes tussen de doorlopende teksten geplaatst en weet qua inhoud informatie, spiritualiteit en esthetiek in een goede balans te presenteren.

Het gezamenlijke kerkblad verschijnt in de gemeenten Denekamp, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo. Het blad verschijnt tien keer per jaar. Dankzij sponsoring is het  mogelijk het blad twee keer per jaar onder alle huishoudens van de gemeenten te bezorgen. De uitgaven hebben iedere keer een ander thema. Onlangs kwam een editie uit met het thema 'Oogsten'. 

Predikanten en andere kerkenraadsleden ontmoetten elkaar met enige regelmaat en wisselen ervaringen uit. Na de corona kwam de groep weer bijeen op 28 oktober. Afgesproken is om na te denken over verdere vormen van samenwerking. 

De Ringsproak kent allerlei teksten en uitnodigingen tot bezinning. Hieronder een gedicht van ds. Erna Lensink uit Denekamp, opgenomen in de oktober-editie, waarin ze vertelt over het plukken van appels in de herfst. Het gedicht dateert uit de periode dat ze vanuit Brabant verhuisde naar Lelystad. Een knipoog vanuit Oost-Twente naar de andere kant van de classis: Flevoland. 

De herfst begint in 
Biddinghuizen
dit jaar, 
de appelpluk. 
Vruchten van 
een nieuw seizoen. 
Nu al oogsten 
in een polder
waar ik amper woon. 
Nu al opgenomen
door dit platte land. 
De handen vol 
in weer en wind, 
in regenpak
en zeeklei zuigt
de laarzen vast. 
De aarde open 
huis. Welkom 
ben ik. Thuis. 
Nu al.