Een digitaal leerhuis

Hieronder volgt een impressie van een digitale bijeenkomst van een leerhuis / een commissie vorming en toerusting. De bijeenkomst vond plaats in Holten op 27 januari 2021 en is hieronder weergegeven voor mensen die het aardig vinden een gespreksgang met digitale middelen te volgen. Wie meer inhoudelijk geïnteresseerd is in het thema 'millennials' kan hier klikken. 

Het had iets van ‘gewoon een keer proberen’. De werkgroep vorming en toerusting in Holten had voor de coronacrisis een programma gemaakt met onder meer het onderdeel ‘millennials’. Door de dreiging van de pandemie waren enkele onderdelen van het aanbod afgelast, maar er was draagvlak om deze thema-avond door te laten gaan. Het vroeg wel om enige aanpassing.

De organisatie moest deelnemers voor de thema-avond werven. Er kwam in het lokale huis-aan-huisblad een bericht, er geen een mail naar het mailbestand van de gemeente en er was bericht in het kerkblad. Mensen konden er dus voor kiezen om vanwege de alternatieve digitale vorm af te haken of juist aan te sluiten. Uiteindelijk gaven zich achttien mensen op. Ze kregen een link thuisgestuurd voor het programma Meet.

Een kwartier van te voren ging de digitale voordeur open. Er stonden al twee mensen voor de deur te wachten. De andere deelnemers druppelden gaandeweg binnen. Bij iedere nieuwe deelnemers werd even een soundcheck gemaakt. Als alles in orde was ging de microfoon op ‘mute’. Een enkeling belde, omdat het lastig was binnen te komen. De remedie was vaak eenvoudig: gewoon even overal uitloggen en opnieuw proberen binnen te komen.

Eva, de voorzitster van de commissie vorming en toerusting, opende de bijeenkomst. Daarna werd het thema ‘millennials’ in vier onderdelen aan de orde gesteld. Eerst vroeg de inleider of er vragen waren die de deelnemers in ieder geval aan de orde gesteld wilden zien. Iemand vroeg: ‘Wat hebt u persoonlijk voor bijzondere relatie met het thema?’ De inleider vertelde iets over de eigen achtergrond en hoe hij zelf met de positie van millennials te maken had gekregen.

De inleider drukte vervolgens op ‘presentations’ en legde de deelnemers vier meerkeuzevragen voor, telkens met drie mogelijke antwoorden. ‘Het is een testje in fijngevoeligheid, weliswaar op libelle-niveau, maar het helpt om je gedachten te scherpen’ (klik hier). Je moest als deelnemer op een briefje bij je toetsenbord nummer van 1 tot en met 4 en vervolgens bij elke situatie het minst slechte antwoord schrijven. Na vier vragen voorgelegd te hebben gekregen moest je tellen hoe vaak je een a, een b of een c had ingevuld. Twee keer of vaker een score a, b of c impliceerde dat je in een bepaalde categorie terecht kwam: of van iemand die de eigen visie voorrang gaf, of van iemand die het gesprek aanging, of van iemand die meer altruïstisch de positie van de ander voorrang gaf.

Bij deze groep overheerste a (eigen positie) en c (altruïstisch). Soms volgt er bij zo’n positionering nog een hele discussie over de aard van de vragen, maar dat gebeurde nu niet. De inleider pikte er een enkeling uit om aan te geven of men zich in het resultaat herkende.

Daarna volgde er een inleiding van twintig minuten (klik hier). Opnieuw werd presentations gebruikt om het verhaal te verluchtigen met fotomateriaal. Na de presentatie was er een minuut pauze, genoeg voor een sanitaire stop of het aanvullen van de koffie. Daarna konden er opmerkingen worden gemaakt. Er werd eerst niet gewoven. Dus de inleider prikte een paar namen en vroeg om een reactie. ‘Als je het heel vervelend vindt er te worden uitgepikt, doe je maar net of je microfoon niet van mute af wil’, vergoelijkte de inleider. Het werkte. ‘Ik stel vast dat millennials wel ruimte krijgen, maar die niet echt invullen’, zei iemand. ‘Zijn er voorbeelden van plaatsen waar men echt een andere invulling geeft aan de vieringen?’, vroeg een ander. ‘Het lijkt me lastig om in onze plaats de lijn te volgen die in een enkele studentenstad is uitgezet’. De tongen kwamen los en je zou even vergeten dat je een digitale ontmoeting bijwoonde.

De bijeenkomst werd na vijf kwartier afgesloten. De inleider kreeg kort na de bijeenkomst nog een mailtje. Een hartelijke groet. Met een bol.com-aardigheidje. En de deelnemers waren een ervaring rijker: een gesprek in het kader van vorming en toerusting met digitale technieken.

Foto: Een printscreen van het scherm aan het einde van de bijeenkomst.