Feestelijke ontmoetingsdag Kerk en Israël 

Hoe kan je Israël op een evenwichtige manier recht doen in het geheel van het kerkenwerk? Dat is het uitgangspunt bij de ontmoetingsdag van de classicale werkgroep Kerk & Israël Overijssel – Flevoland op zaterdag 5 oktober. Het wordt een feestelijke dag met een bijzonder tintje, ’s middags, mede ingegeven door het afscheid van Gé Batterink, jarenlang gezichtsbepalend voor het werk van Kerk en Israël in de regio. Verder komen diverse cursusmogelijkheden voorbij, waar de bezoekers zich in kunnen spiegelen.  

Het middagprogramma staat geheel in het teken van het afscheid van de secretaris, Gé Batterink-Nijwening, die dit vrijwilligerswerk werk meer dan 25 jaar met hart en ziel heeft gedaan. Om haar op gepaste wijze te bedanken organiseert de werkgroep voor iedereen een creatief en inspirerend middagprogramma, waarop natuurlijk de visie op Israël in relatie tot de eigen gemeente centraal staat. ’s Ochtends gaat het over toerusting en training.  

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur Inloop met koffie en cake
10.30 uur Welkom en kennismakingsronde
10.45 uur Kerk & Israël in het toerustingsprogramma van de gemeente: hoe doe je dat?
− Introductie
− 11.00 uur: Ervaringen met de cursus 'Von Abba bis Zorn Gottes' – door ds. Marien Grashoff
− 11.30 uur: pauze
− 11.45 uur: Ervaringen met het internetproject 'De Uitdaging'; presentatie van een opzet voor 4 avonden (Floor Barnhoorn), gevolgd door een uitnodiging tot deelname aan een pilotgroep van 8-10 personen om één en ander in de gemeente uit te proberen en een handleiding te schrijven.

12.30 uur Lunch: broodjes (vegetarisch) met soep Middagprogramma met gasten

13.30 uur Laudatio Gé Batterink
13.45 uur 'Dertig jaar Kerk en Israël – Van kleur verschoten?'
Een gesprek met Gé Batterink en de zaal over de ontwikkelingen in het Kerk & Israël-werk in de afgelopen dertig jaar o.l.v. classis-predikant Klaas van er Kamp.
14.30 uur Aanbieding van een afscheidscadeau aan Gé.
Het cadeau is een verrassing. De afbeelding hierboven geeft een hint, maar wil vooral nieuwsgierig maken.
 
Na afloop is er gelegenheid om bij een hapje en een drankje en de zoete klanken van een 'nigoen' Gé persoonlijk te bedanken voor al het werk dat ze voor Kerk en Israël gedaan heeft.

Deelname aan de gehele dag: € 10,00 (inclusief lunch) te voldoen bij aankomst. U kunt meedoen met het cadeau aan Gé en een iets hoger bedrag overmaken. Plaats van samenkomst: de Leerkamer van d'Oale Grieze, het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39. Aanmelding tot uiterlijk 30 september 2019 bij: Ad de Hoop, Marimba 18, 8265 RK Kampen tel 038 – 332 7629, e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Voor een afscheidsinterview met Gé Batterink-Nijwening, klik hier