Handtekeningen voor het oog van de gemeenteleden

Vier protestantse gemeenten hielden op eerste Pinksterdag een druk bezochte gezamenlijke openlucht dienst op de Zoogenbrink in Olst. Na afloop van de dienst werd een overeenkomst ondertekend van verdere samenwerking.

De vier kerkenraden van de Protestantse Gemeenten van Klein Salland (Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe) hebben op 3 maart 2022 tijdens een gezamenlijke vergadering besloten tot het aangaan van een formele samenwerkingsovereenkomst. Nu werd onder het oog van de gemeenten de overeenkomst ook getekend. Zo’n afspraak past goed bij het Pinksterfeest, wel getypeerd als geboortefeest van de ene (katholieke) kerk en feest van de uitstorting van de heilige Geest. Een ieder hoorde de discipelen in de eigen taal spreken, zo zegt de Bijbeltekst in Handelingen.


Foto's: Arend-Jan Loozeman