Sophie Bloemert na zomer weg bij 'Veilige gemeente'

Ds. Sophie Bloemert, coördinator van de Veilige Kerk en het programma van de SMPR, neemt op 31 augustus afscheid van de actieve dienst bij de Protestantse Kerk. Haar afscheid wordt gemarkeerd met een symposium bij de dienstenorganisatie in Utrecht, waar de belangen van het slachtoffer centraal staan.

Sophie Bloemert vertelde dat ze de laatste maanden voor haar afscheid onder meer heeft gebruikt voor het updaten van de website van de veilige kerk. De essentie blijft hetzelfde als geformuleerd in het daderbeleid van 2015, maar sommige teksten worden iets meer op maat geschreven van de vragen die er sindsdien zijn binnengekomen. Zo is het begrip ‘verzoening’ hoog gegrepen in situaties waar je eerst mensen tot zelfinzicht moet leiden omtrent hun gedrag.

Sophie Bloemert wees op de noodzaak vertrouwenspersonen aan te stellen. Het gaat in de regel om tweetallen die zich ook voorstellen aan verschillende groepen in de gemeente, zodat mensen de gezichten kennen. Zo’n vertrouwenspersoon hoeft niet per se op wijkniveau te functioneren als er sprake is van een algemene kerkenraad; je kan zoiets heel goed per gemeente bundelen. In de classis Delta zijn goede ervaringen opgedaan met het bundelen van de krachten per ring.

De coördinatie van het werk lag tot 2018 in handen van Lenny van den Brink; in dat jaar is Sophie Bloemert aangetreden en het is de bedoeling dat ze over enkele maanden door twee nieuwe parttimers wordt vervangen.

Wie de digitale teksten van veilige kerk wil zien, kan hier klikken.