Verbindingsgesprekken voor ringen

Peter den Hoedt, van het landelijk team pionieren, heeft laten weten dat men vertegenwoordigers van gemeenten en mensen van bijzondere kerkplekken bij elkaar kan brengen. Het thema van de pioniersplekken (de bijzondere kerkplekken) en de relatie tot de gewone gemeente is ook geschikt om in ringverband op de agenda te zetten.

Naar aanleiding van het project  ́mozaïek van kerkplekken ́ is de landelijke projectgroep pionieren een nieuw project gestart dat de naam  ́verbindingsgesprekken ́ kreeg. Tijdens het project  ́mozaiek van kerkplekken ́ is onderzoek gedaan naar de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken. Daaruit bleek dat échte verbinding tussen kerkplekken vaak niet vanzelf tot stand komt. Ook niet als er formeel wel een verbinding is en zelfs niet als men ook regelmatig met elkaar aan de

vergadertafel zit.

Om relatiegerichte gesprekken tussen kerkplekken te stimuleren én te faciliteren, heeft de Dienstenorganisatie besloten om er samen met de IZB een aantal te organiseren. Daarvoor is de organisatie op zoek naar lokale of regionale  ́kerkverbanden ́ waarbinnen meerdere gemeenten zich tot elkaar willen of moeten verhouden. Bij voorkeur bevinden zich in die verbanden,

naast een variëteit van langer bestaande gemeenten, ook nieuwe kerkplekken. Men denkt bijvoorbeeld aan ringen, werkgemeenschappen, gemeenten met wijkgemeenten en/of andere kerkplekken, clusters waarbinnen een aantal gemeenten samenwerken, etc.

Het programma voor de bijeenkomst moet nog ontwikkeld worden. Men heeft verschillende mogelijkheden en denkt aan een begin met een maaltijd.