Dorpskerkenbeweging stimuleren vernieuwd kerkelijk leven

Durven we uit onze schulp te kruipen en elkaar weer te ontmoeten? En wat treffen we aan, wie zien we weer terug? Niet alle ballingen wilden vanuit Babel terugkeren naar Jeruzalem. Vindt iedereen de weg terug naar de kerk? Of zijn er misschien nieuwe wegen ontdekt om op andere manieren kerk te zijn? Dan is er nog de vraag hoe verstoorde verhoudingen weer hersteld kunnen worden. Kortom: hoe pakken we de draad weer op, en hoe willen we kerk zijn in het dorp na corona? 

Zo schetst dr. Jacobine Gelderloos, destijds initiatiefnemer en tegenwoordig één van de ambassadeurs van de dorpskerkenbeweging, de huidige situatie van de kerken na de coronacrisis. Zij en Klaas Touwen, één van de andere dorpskerkenambassadeurs hebben een artikel geschreven die geschikt zijn om als kerkenraad te bespreken als je wilt spreken over de situatie in de nadagen (naar we hopen) van de coronacrisis. ‘Vergeet het dorp’, vergeet de leefomgemeenschap om de kerk heen niet, als je het kerkenwerk een soort brede herstart geeft.

Klaas Touwen ging zelf voor in een kerkdienst in Deil op het sportpark waar de hele dorpsgemeenschap was genodigd om hoop en blijdschap centraal te stellen. ‘Eindelijk zijn we weer bij elkaar’, zei de dorpspastor, ‘de fanfare speelt, we kunnen elkaar ontmoeten’. ‘Het emotioneerde me meer dan ik had verwacht’, zei hij terugkijkend op de viering. En een muzikant van de fanfare vulde aan: ‘Ik vond het moment dat er een duif werd losgelaten één van de meest emotionele momenten’.

De dorpskerkenbeweging heeft enkele filmpjes gemaakt over de thema’s ‘kerk naar buiten’, ‘omdenken door de coronacrisis’, veerkracht en motivatie’ en ‘gemeenschap in coronatijd’. Van de feestelijke bijeenkomst in Deil is ook een filmpje van vier minuten beschikbaar.

Voor het filmpje over Deil: klik hier

Voor de vier filmpjes: klik hier.
Voor het artikel Jacobine Gelderloos: klik hier.
Voor het artikel van Klaas Touwen: klik hier.

Foto's: 
Boven: de viering waarbij een jongen een duif loslaat (voor het scherpe oog zichtbaar in het profiel van de jongen)
Onder 1: de dorpskerkenbeweging adviseert de gemeenten een open gezicht naar de leefgemeenschap te kiezen; in Deil vertaalt zich dat onder meer met een tentoonstelling in de kerkelijke ruimte. 
Onder 2: ds. Klaas Touwen 
Onder 3: dr. Jacobine Gelderloos