Samenwerking van gemeenten

Hoe kan je in goede dagen als kleine gemeenten onderling de samenwerking bevorderen, zodat je in slechte dagen terug kunt vallen op elkaar? Vier Sallandse gemeenten hebben er iets op gevonden. Wijhe, Wesepe, Raalte en Olst tekenden op 5 februari 2014 een intentieverklaring om actief naar vormen van samenwerking te zoeken.

Dit jaar, op 15 april, hadden ze al weer de derde gezamenlijke kerkendag, die resultaat is van de samenwerking. Een prachtige foto-glossy is de tastbare herinnering met daarin veel foto’s en beschrijvingen van de talloze workshops, variërend van het jeugdwerk en het nabespreken van de preek tot het bruggen bouwen, een culinaire activiteit, een gesprek met een legerpredikant, een werkgroep geluk, de tuinen van het Vriendenerf, de wandeling, het orgel, bibliodrama, zingen bij de piano, symbolisch bloemschikken.

De intentieverklaring is een gewiekste manier om als relatief kleine gemeenten en iets grotere gemeenten onderling elkaar te versterken. Je weet bijvoorbeeld dat de eerste zondag in augustus een echte vakantieweek is. Dus worden op die zondag de diensten bij elkaar ondergebracht en de dienst geconcentreerd in één kerk. De samenwerking maakt het mogelijk met elkaar op te trekken en dingen te ondernemen, die je alleen niet zo snel doet.

Doel van de intentieverklaring is samen activiteiten te ontplooien op het gebied van pastoraat, diaconaat en jeugdwerk. Ook ten aanzien van geldwerving, personeelszaken, exploitatie en publiciteit zijn er plannen voor samenwerking. Twee keer per jaar een kanselruil maakt het mogelijk om aan elkaars voorgangers te wennen. Uiteindelijk is het niet de bedoeling om daarop te bezuinigen. Het verlangen bestaat om in elk van de kernen eigen voorgangers en plaatsen van samenkomst te handhaven.  

Een kleine stuurgroep begeleidt de samenwerking. Het samenwerkingsverband heet: Overleg Protestantse Kerken ‘Klein Salland’.

Foto: Foto van de wandeling uit de impressie van de Klein Salland Kerkendag van 2018