Bornse kerk werkt met beleggingen


Door gericht te beleggen is het de protestantse gemeente Borne gelukt om een rendement op het vermogen te blijven houden van ongeveer vijf procent, waardoor de tweede predikantsplaats tot nu toe kan blijven bestaan. De voorzitter van de kerkrentmeesters Gerie van der Endt vertelde voor een VKB-webinar hoe men in Borne beleid heeft ontwikkeld en sinds 2017 daadwerkelijk de helft van het vermogen in beleggingen via de beurs heeft geïnvesteerd. De andere helft van het vermogen is in grond belegd.

De Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer heeft nog weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om webinars te organiseren. Het was woensdag 10 februari direct goed raak. Met bijna 200 deelnemers overtrof het aantal aanmeldingen ver de verwachtingen. Gerie van der Endt had een belangrijk aandeel in de presentatie. Hij vertelde hoe in Borne oude spaarcontracten afliepen en men gedwongen was nieuw beleid te ontwikkelen als men op een totaal van 1050 pastorale eenheden de twee formatieplaatsen van predikanten zou willen handhaven.

Het college van kerkrentmeesters besprak de mogelijkheden eerst met de kerkenraad en daarna met de gemeente. Er waren twee mogelijkheden: of men moest op de predikantsformatie schrappen of men moest rendement op het vermogen zien te krijgen door beleggingen. De gemeente, kerkenraad en het college kozen voor het laatste. De kerkenraad en kerkrentmeesters stelden een beleggingsstatuut op. Er werd een beleggingscommissie gevormd, die gemiddeld eens per kwartaal twee uren bij elkaar komt. Er zitten gemeenteleden in met verstand van zaken. De feitelijke beleggingen zijn bij deskundigen ondergebracht die het contact met de commissie en het college onderhouden.  

Er werd gekozen voor een risicoprofiel passend bij het noodzakelijke rendement om de predikantsformatie te handhaven op het huidige niveau. Men zette het geld uit via twee vermogensbeheerders, een bank en een private ondernemer. Er kwam de nodige risicospreiding. De doelstelling werd niet vermogensgroei, maar het incasseren van het rendement nodig voor de exploitatie. Er werd ook een einddatum afgesproken. Men wil doorgaan met beleggingen tot 2027, als de aanstelling van een van de predikanten afloopt en men opnieuw wil kijken hoe de financiële situatie er voor staat.

Huib van der Burg, penningmeester van de landelijke VKB, ging in op allerlei vragen die in de chat naar voren kwamen en speelde een deel terug naar Gerie. Huib van der Burg onderstreepte de opmerking van Gerie dat beleggen een vak is. Hij noemde het verstandig dat men in Borne dat vak heeft uitbesteed aan deskundigen. ‘Een goede beheerder neemt je bij de hand en leidt je door de verschillende risicoprofielen’, aldus de penningmeester. Hij verwees naar de VKB-website waar een concept van een beleggingsstatuut te vinden is. Hij noemde een belegging alleen realistisch als je voor langere termijn geld kunt vrijmaken, voor een periode van pakweg tien jaar.

Er kwamen uit de deelnemers vragen of kerkelijke gemeenten zouden kunnen samenwerken in het beleggen. Huib van der Burg noemde het een interessante optie, waar men als VKB nog eens verder naar zou kunnen kijken. Wellicht dat er in de regionale verbanden van de VKB verder over gesproken zou kunnen worden.

Foto: Gerie van der Endt uit Borne tijdens het webinar