Interdisciplinair overleg

In de burgerlijke gemeente Hasselt is er twee keer per jaar een multidisciplinair overleg van maatschappelijk werk, huisartsen en pastores. Ze bespreken met elkaar niet zozeer de casuïstiek, als wel de tendensen die ze signaleren in de stad.  Dat kwam naar voren tijdens de werkgemeenschap Kampen van pastores op 16 januari.

Het gesprek ging over de verhouding psychiatrie, psychologie en pastoraat. De ervaringen over de samenwerking verschilden. Een predikant, recent vanuit een andere regio binnengekomen, had de ervaring dat men in het midden van het land open staat voor de eigen deskundigheid van predikanten.

De predikanten deelden de indruk dat de medische en psychische zorg soms wat blijft hangen in het uitschrijven van medicijnen, waar men als patiënt baat zou hebben bij een grondiger aanpak. De geestelijke kan daarbij verdieping aanreiken, omdat er niet alleen aandacht is voor maatschappelijke ervaringen en persoonlijke gevoelens, maar doorgevraagd kan worden naar relationele motieven en de relatie tot God.

Een van de pastores citeerde Nienke Wijnants, psycholoog en loopbaanadviseur, die schreef over het dertigersdilemma. In een interview met Andries Knevel liet ze zich ontvallen at een gelovige minder last heeft van bepaalde zwaarmoedigheden. Er is minder de stress dat men een succes van zijn leven moet maken. ‘Vroeger was het voor jongeren eenvoudiger. Je volgde je vader op op de boerderij, of als tweede zoon belandde je tenminste in de agrarische sector. Nu ligt de wereld voor je open. Kan je overal terecht komen. Maar dat legt tegelijk een zwaar wissel op mensen’.

De werkgemeenschap sprak verder over het thema van ‘voltooid leven’ en euthanasie. Pastores worden nogal eens in een laat stadium met dergelijke vragen geconfronteerd. Onder de vraag om euthanasie kunnen soms weer andere vragen schuilgaan, zoals de angst voor eenzaamheid, de vrees een ander tot last te zijn of de zorg over pijn. De pastores deelden de mening dat je probeert bij mensen te blijven in hun vragen en afwegingen.

De werkgemeenschap sprak verder over een verzoek van een gemeente om protestantse gemeente te worden, terwijl er andere (hervormde) gemeenten op hetzelfde grondgebied te vinden zijn. Het ging daarbij onder meer over de overschrijvingen vanuit een andere plaats. In de regel kom je binnen bij dezelfde signatuur als waar je bent vertrokken. ‘Je kan dat soort zaken misschien het meest elegant oplossen door een gezamenlijke welkomstcommissie te vormen’, zo werd gezegd.

Foto: Ds. Henk van Veldhuizen ontsteekt de kaars voorafgaand aan de ochtendviering in de Ichthuskerk in Hasselt. Achter hem van rechts naar links zichtbaar: ds. Hans van der Velden (IJsselmuiden), ds. Ineke de Kok-Mellema (Wilsum), ds. Martin van Dam (IJsselmuiden-Grafhorst) en ds. Guus Labooy (IJsselmuiden-Grafhorst Hoeksteen).