Aanvraag kerkelijke zending

Mensen die een kerkelijke zending willen ontvangen als geestelijk verzorger vanuit de PKN kunnen vanaf heden een aanvraag indienen bij de landelijke kerk. In overleg met het breed moderamen van de classis volgt er dan een beoordeling van de aanvraag.

Begin 2021 heeft het moderamen van de generale synode de besluitvorming afgerond voor protestantse geestelijke verzorgers. Mensen die over de nodige papieren beschikken kunnen zo’n zending ontvangen. Het gaat om pastores die n iet anderszins in een plaats werken vanuit de PKN, er kan dus geen sprake zijn van rolvermenging.

Volgens de besluitvorming in de synode speelt de classis een belangrijke rol bij toekenning van een zending. De website van de landelijke kerk schrijft over de beoordeling van de aanvraag: ‘In samenspraak met het moderamen van de synode respectievelijk het breed moderamen van de classicale vergadering, ondersteund door de dienstenorganisatie, wordt de aanvraag beoordeeld in hoeverre deze voldoet aan de voorwaarden, waarna de bijzondere opdracht kan worden verleend’. De dienstenorganisatie gaat er blijkens de publicatie van uit dat men binnen zes weken per mail een reactie mag ontvangen.

Voor nadere stukken: klik hier.

Foto: eigen archief