Cursus eenvoudige kerkstructuur

Kerkenraadsleden en predikanten uit Gelderland en Overijssel zijn op 20 mei 2019 van harte welkom op de bijeenkomst 'Kerkenraad 2025'. Kerkenraden die op zoek zijn naar inspirerende praktijkverhalen naar manieren om eenvoudiger kerk te zijn kunnen in Duiven terecht, vlakbij Arnhem.

Marjolein Dohmer-Janssen van de protestantse gemeente Enschede is één van de sprekers. Zij vertelt over de constructie die in Enschede is gekozen om de verschillende wijkgemeenten te integreren en tot één beleid vanuit één algemene kerkenraad te komen, waarbij de predikantsplaatsen verbonden zijn aan de centrale organisatie.

De uiteenzetting wordt aangevuld door ds. Jolande Baardewijk en Cees den Hertog van de protestantse gemeente Duiven. Zij vertellen over de veranderingen die zij hebben ingevoerd, wat het hen heeft opgeleverd en waar zij tegenaan lopen. Vanuit het spoor van ’Kerk 2025’ zoeken de twee gemeenten naar een manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe te komen om waar het om gaat.

In de presentaties komen organisatieverandering, kerkenraadsmodel, draagvlak, leiderschap, imago van het ambt aan de orde. Ds Burret Olde vertelt over ervaringen van andere kerkenraden in Nederland.

Ds. Burret Olde, organisator van de toerusting, schrijft onder meer: ‘Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad? Wordt er in uw kerkenraad en gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, bezinning en een goed gesprek over het geloof in God? Sommige kerkenraden hebben de bakens verzet of zitten in een veranderingsproces. Zij willen efficiënter besturen en meer de tijd nemen voor ontmoeting en gesprek’.


Programma

19.30 uur inloop met koffie en thee
19.45 uur welkom en inleiding
19.55 uur presentaties
20.40 uur pauze
20.50 uur met elkaar in gesprek
21.15 uur conclusies, handvatten om mee te nemen, onderlinge afspraken
21.30 u afsluiting en gelegenheid om verder te praten onder het genot van een hapje en drankje

Locatie de Kapel te Duiven, Rijksweg 56 b (ingang achter het gemeentehuis)

Opgave: Opgave en informatie is verkrijgbaar bij ds. Burret Olde, b.olde@protestantsekerk.nl of 06 - 151 79 365   

Foto: Burret Olde