Predikante Ootmarsum promoveerde

Mensen in Ootmarsum zullen Hedda Klip nog wel kennen. Hedda Klip was van 2006 tot 2017 predikante in de Twentse plaats. Hedda Klip promoveerde onlangs aan de Protestantse Theologische Universiteit op een proefschrift met de titel ‘Those mentioned by name’ en de ondertitel ‘A form-critical analysis of biblical genealogies, with a special focus on women’. Het tijdschrft PTHU bericht over de promotie.

Voor haar proefschrift bestudeerde Klip (1962) geslachtsregisters in de Pentateuch, Kronieken en andere boeken uit het Oude Testament en uit de boeken Matteus en Lucas van het Nieuwe Testament. Zij keek vooral naar de vorm van de namenlijsten en ze analyseerde hoe er over vrouwen wordt gesproken.

Uit de analyse van deze genealogieën blijkt dat met name de schrijver van het boek Kronieken het genealogisch materiaal op een nieuwe manier presenteert. De Kronist herschreef de genealogieën van de Pentateuch op een creatieve manier en voegde enkele nieuwe patronen toe.

Als je kijkt naar de veranderingen merk je dat vrouwen in de meeste genealogieën een vanzelfsprekend en onopvallend onderdeel van de normale patronen vormen. In Kronieken echter, zijn vrouwen niet alleen aanwezig als uitzonderingen, maar worden zij -soms- volledig geïntegreerd in het reguliere genealogische system. 

Bij de beschrijving van haar studie naar de geslachtsregisters in het Nieuwe Testament staat Klip uitgebreid stil bij de aanwezigheid van vijf vrouwen in de genealogische patronen.

Het is aardig als je de resultaten vergelijkt met bijvoorbeeld de lijst van vrouwen die je in de Vrouwenbijbel kunt vinden. Klip schreef daar overigens niet over. Maar toch. Je ziet in dat overzicht dat het aantal mannen dat met naam en toenaam wordt genoemd veel groter is dan het aantal vrouwen. En je ziet dat het nogal eens voorkomt dat er sprake is van een vrouw zonder dat ze met de naam is vermeld. We kennen haar dan als ‘de vrouw van Lot’.

Een genealogie is een geslachtslijst van tenminste drie generaties. Klip wil om haar studie antwoord geven op de volgende vragen: is er een verandering binnen het genre? Blijven dezelfde patronen gebruikt worden? Is er een verandering in de populariteit van sommige patronen? Kunnen we een specialisatie van de verschillende patronen onderscheiden?

Hedda Klip, geboren in 1962, heeft in haar leven het domineeschap afgewisseld met lesgeven in theologische instituten in het buitenland. Zij studeert in de tachtiger jaren theologie, Hebreeuws en Aramees in Leiden. In 1990 wordt ze geordineerd als predikant van de SOW-gemeente in het Zeeuwse Nieuwerkerk. Maar zij wil ook de wereldwijde kerk dienen. Daarom vertrekt Hedda in 1994 met haar gezin naar het Engelstalige deel van Kameroen, in dienst van de zending van de Hervormde Kerk. Zij geeft les in het Oude Testament en Hebreeuws. Daarna wordt ze beroepen als docent Oude Testament in de Egyptische hoofdstad Caïro. In 2002 volgt de verhuizing naar Zwitserland, waar Hedda predikant is voor de wereldwijde kerk in de kantons Basel en Baselland. Na deze lange periode in het buitenland komt ze terug. Hedda is tussen 2006 en 2017 gemeentepredikant in de Twentse plaats Ootmarsum, tijdelijk onderbroken door een semester waarin zij onderwijs geeft aan de Near East School of Theology in Beiroet. Na het afscheid als dominee is ze in dit internationale, oecumenische instituut tot eind 2019 docent Oude Testament en Hebreeuws, in dienst van de zending van de Schotse Kerk.

Hedda is de tweede vrouw in Twente die zich met een dissertatie over vrouwen in de bijbel onderscheidt. Hennie Marsman, predikante in Losser, schreef eerder een dissertatie ‘Women in Ugarit and Israel: An Investigation into their Social and Religious Position’. Deze dissertatie verscheen in 2003.