Legenda:
Paars: afgeschaft
Blauw: geld
Oranje: bon

Grijs: onbekend

Waardering voor mantelzorg verschilt per gemeente 


Enkele gemeenten in Twente hebben de waardering voor mantelzorg in geld, bonnen of een attentie afgeschaft. Met 180 euro contant voor een mantelzorger waardeert de gemeente Lelystad de mantelzorgers het meest in de classis Overijssel-Flevoland.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de organisatie MantelzorgNL, die op 5 november 2019 naar buiten is gebracht. Daarin zijn voor het eerst de mantelzorgwaarderingen per gemeente in beeld gebracht. Het blijkt dat de gemeenten heel verschillend omspringen met de waardering. De vereniging zocht voor alle 355 gemeenten in Nederland uit hoe de jaarlijkse waardering is geregeld. Daaruit blijkt dat tien procent van de gemeenten in Nederland er geen duidelijkheid over verschaft (36 gemeenten). In Overijssel-Flevoland gaat het om de gemeenten: Dalfsen, Steenwijkerland, Losser en Oldenzaal. Daarnaast zijn er 42 gemeenten die de waardering expliciet hebben afgeschaft. Het betreft in Overijssel-Flevoland de gemeenten: Enschede, Almelo, Hengelo, Haaksbergen, Tubbergen en Raalte. Qua percentages gaat het om 21 procent van de gemeenten in de classis die de bijdrage hebben afgeschaft en 14 procent die vaag zijn; landelijk liggen de percentages rond de 10 procent.  

Van de individuele waarderingen die worden uitgereikt is het overgrote deel in de vorm van een geldbedrag (46%), variërend van €20,- tot een uitschieter met €300,-, of een cadeaubon of pas (48%). Een veel kleiner deel (6%) krijgt een attentie in de vorm van een bloemetje, verwenpakket of klein presentje.

De financiële waarde van de mantelzorgwaardering is zeer wisselend. Uit eerder onderzoek blijkt dat mantelzorgers het liefst individueel gewaardeerd worden, en het liefst met een geldbedrag. Van de 355 gemeenten weten we dat in ieder geval bij 42 gemeenten (12%) de individuele mantelzorgwaardering is afgeschaft. Door de tekorten in het Sociaal Domein staat de waardering van mantelzorgers onder druk. 

Liesbeth Hoogendijk, bestuurder MantelzorgNL zegt er over: ‘Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen én de wettelijke taak om ze te ondersteunen. In de gemeenten waar de individuele waardering nu is afgeschaft kan het niet zo zijn dat geld - dat bedoeld is voor mantelzorgers – wordt gebruikt voor geheel andere doeleinden.’ 

Zeker voor 2020 ziet MantelzorgNL bij meer gemeenten het voornemen om de waardering af te schaffen. 

Gemeenten hebben de wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en te ondersteunen. Dit doen zij vaak middels activiteiten rondom de Dag van de Mantelzorg, in combinatie met een individuele waardering. Jaarlijks krijgen zij een budget voor het waarderen én ondersteunen van mantelzorgers. Verreweg de meeste gemeenten waarderen hun mantelzorgers op of rondom de Dag van de Mantelzorg, die vindt plaats in 2019 op zondag 10 november.


Per gemeente in de classis Overijssel-Flevoland ziet het beeld er als volgt uit:


Lelystad:                   180 euro contant
Zwartewaterland:       100 euro contant
Staphorst:                 100 euro contant
Kampen:                   100 euro contant
Zeewolde:                 100 euro contant
Hardenberg:              100 euro bon
Olst-Wijhe:                100 euro bon
Dronten:                    80 euro bon
Noordoostpolder:        60 euro bon
Hof van Twente:         50 euro contant
Deventer:                  50 euro contant
Borne:                       50 euro bon
Wierden:                   50 euro bon
Rijssen-Holten:          50 euro bon
Ommen:                    25 euro bon
Twenterand:              20 euro bon
Almere;                     bon, waarde onbekend
Zwolle:                      bon, waarde onbekend
Dalfsen:                    onbekend
Steenwijkerland:       onbekend
Losser:                     onbekend
Oldenzaal:                onbekend
Enschede:                 afgeschaft
Almelo:                    afgeschaft
Hengelo:                  afgeschaft
Haaksbergen:           afgeschaft
Tubbergen:               afgeschaft
Raalte:                     afgeschaft