Almelo werkt aan nieuw kerkconcept

Je merkt dat een journalist van Twentse Courant Tubantia dicht op de protestantse gemeente te Almelo zit. Want de concept-plannen voor de kerk van de toekomst staan op 26 april al in het dagblad. Er is nog niets besloten, de website van de protestantse gemeente voorziet in een inspraakronde die uitloopt op besluitvorming deze zomer.

De concept-tekst van de werkgroep ‘Loslaten en opnieuw beginnen’ voorziet volgens de krant in een plan om diverse kerkgebouwen af te stoten en verder te gaan met de Grote Kerk in het centrum van de textielstad. De formatie van predikanten wordt teruggebracht tot 2,3 fte.

Als de plannen op deze manier worden doorgezet – dat zal na inspraak blijken – is de toekomst van de andere kerkgebouwen onzeker, dat zijn de Pniël, de Bleek en Noach. In de huidige voorstellen wordt er wel alles aan gedaan om de geloofsbeleving en de ontmoetingen in de vier wijken overeind te houden. Dat zou eventueel kunnen door ruimtes te huren.

‘We hebben te maken met de landelijke trend van een terugloop van kerkbezoek, leden en inkomsten', zegt voorzitter Aart Ek van de algemene kerkenraad tegen TC Tubantia. De Grote Kerk en de bijgebouwen De Schouw en Het Kolkje krijgen daarin volgens de voorstellen van het projectteam een centrale rol. ‘We achten een kerkgebouw met de uitstraling van stadskerk in het hart van de stad als passend bij de visie op de gemeente’, citeert de krant het concept-advies. Er zal bij het doorzetten van de plannen wel het een en ander aan de gebouwen vertimmerd worden, zo is de verwachting.

De website van de protestantse gemeente laat weten dat alle mensen worden uitgenodigd om advies te geven op het advies. ‘Als alle reacties binnen zijn, stellen wij als projectteam een definitief advies op om dat 2 juni te presenteren aan de algemene kerkenraad waarna besluitvorming kan plaatsvinden. Na dit ‘voorgenomen’ besluit wordt u als gemeentelid daarin nog gekend en daarover gehoord. U kunt dan uw mening over het voorgenomen besluit kenbaar maken aan de algemene kerkenraad. De algemene kerkernaad neemt, na weging van uw reacties, het definitieve besluit’.

Foto: de Grote Kerk in Almelo