Kerkrentmeesterlijk Beheer kijkt terug en blikt vooruit

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer presenteert zich op 3 juni aan iedereen die het beheer in kerken een warm hart toe draagt. Er zijn inleidingen die gaan over het kerkbeheer in deze tijd. En een bijzonder moment zal de presentatie zijn van een boek waarin de geschiedenis van het beheer in de provincies Overijssel en Flevoland aan de orde wordt gesteld.  

In navolging van de meeste afdelingen van de VKB, is nu door dhr. Rook Belder de geschiedenis beschreven van de provinciale afdeling Overijssel-Flevoland. Het gaat om zaken waar vroegere kerkvoogden en leden van commissies van beheer, de huidige kerkrentmeesters, mee belast zijn en waren en hoe ze daarin samen optrokken. Er zijn ook beschrijvingen opgenomen van de ontwikkelingen in de diverse gemeenten, van Almelo en Almere tot Zeewolde en Zwolle.

Wie er bij wil zijn is uitgenodigd op vrijdag 3 juni 2022 in de Bovenkerk aan de Koornmarkt in Kampen. Dan wordt het boek ‘91 jaar Provinciale afdeling Overijssel-Flevoland’ (Samen kerk is samen sterk) gepresenteerd. Het programma ziet er verder als volgt uit:

 

13:30 Inloop

14:00 Opening en ontvangst

Voorzitter VKB Overijssel-Flevoland, Henk van der Wal.

14:15 Samenwerking tussen gemeenten (Kijk eens om je heen je bent niet alleen)

  1. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn, eerste scriba classis Overijssel-Flevoland.

14:45 Toekomstgericht kerkbeheer

  1. Klaas van der Kamp uit Kampen, classis-predikant Overijssel-Flevoland.

15:15 Overhandiging

Het boek ’91 jaar Provinciale afdeling Overijssel-Flevoland’ wordt aan Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel, aangeboden door Henk van der Wal.

15:45 Afsluiting met een drankje en een hapje

 

Na afloop is er voor de aanwezige een exemplaar van het boek ’91 jaar Provinciale afdeling Overijssel-Flevoland’ gratis beschikbaar!

 

Als u gebruik wilt maken van deze uitnodiging, dan verzoeken we u om u aan te melden voor 29 mei door een mail te sturen aan vkb.overijssel-flevoland@kerkrentmeester.nl