Flevoland verder met Zuid-Afrika

De vijf gemeenten die aanwezig waren bij een verkenning van Kerk in Actie over Zuid-Afrika reageerden unaniem positief op het voorstel om Flevoland en Zuid-Afrika aan elkaar te koppelen. Dat bericht Gerdine Klein-Spilt, consulente van Kerk in Actie.

Twee mensen, een afgevaardigde uit de Flevopolder en een uit de Noordoostpolder, denken verder met Gerdine Klein over hoe er verder invulling gegeven kan worden aan deze verbondenheid. Zij waren aanwezig bij de verkenning op 5 juni in Swifterbant. De eerst volgende bijeenkomst is op woensdagavond 6 oktober van 19:45-21:45 in de Noordoostpolder. De precieze plaats zal nog bekend worden gemaakt.

In een publicatie geeft Gerdine inzage in enkele projecten. Op dit moment is er een uitgezonden medewerker actief, Rineke van Ginkel, en er zijn uitgezonden medewerkers weer terug in Nederland op wie Kerk in Actie een beroep mag doen qua voorlichting en presentaties. Daarnaast is Zuid-Afrika een land dat goed te bereizen is. Drie partners staan centraal:

Kinderopvang 

1. Kinderopvang en gezond koken (werelddiaconaat) De Zuid-Afrikaanse organisatie NOVA komt op voor kinderen en hun families die in slechte omstandigheden leven. NOVA biedt kinderopvang en verbetert de thuissituatie van kinderen via alternatieve kookmethodes. Veel moeders gebruiken kolen om te koken en hun huis te verwarmen. Bij het stoken van kolen komt veel rook en andere vervuiling vrij. Dit veroorzaakt infecties aan ogen en luchtwegen.

Theologie

2. Uitgezonden medewerker Rineke van Ginkel bij Beyers Naudé (zending) Zuid-Afrika is een land van grote tegenstellingen. Heel rijk en heel arm leven naast elkaar. Wie verder kijkt dan de prachtige natuur en cultuur, ziet veel politieke en sociale problemen. De Apartheid lijkt onuitwisbaar. Er is nog steeds veel geweld, racisme en vernedering. Het Beyers Naudé Centrum (BNC) zoekt welke rol kerk en geloof kunnen spelen in de Zuid-Afrikaanse samenleving en stimuleert kerken om te werken aan eenheid en verzoening. Rineke schrijft daarover in bijvoorbeeld blogs en laat zien hoe de Bijbel verschil maakt in het leven van mensen. Veel voorgangers in Zuid-Afrika hebben behoefte aan theologische nascholing, maar voor de meesten van hen is het volgen van een officiële opleiding niet mogelijk. Het Beyers Naudé Centrum in Stellenbosch rust voorgangers toe door samen in de Bijbel te lezen. Dit biedt hen handvatten om te discussiëren over thema´s als kerkelijke eenheid, man-vrouwverhoudingen en economische ongelijkheid en nieuwe inzichten mee te nemen naar hun gemeenten. Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel door Kerk in Actie uitgezonden naar Zuid-Afrika. Zij is betrokken bij deze Bijbelleesmethode.

Kansarme kinderen

3. Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria (kinderen in de knel) Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren nieuwe mogelijkheden. De medewerkers vormen een hechte gemeenschap met deze jongeren en leren hen weer positief in het leven te staan.