Zwolse predikante adviseur Lutherse synode

Ds. Margot Jonker is tijdens een besloten zitting benoemd tot adviseur van de evangelisch-lutherse synode en de synodale commissie. Bij de fusie van drie kerkgenootschappen (hervormd, gereformeerd en luthers) heeft de lutherse kerk als enige een eigen synode gehouden voor het leiding geven aan de evangelisch-lutherse gemeenten. De evangelisch-lutherse synode bestaat uit 21 leden, onder wie zes predikanten. 

Eerder dit jaar (in maart) gaf ds. Hanneke Allewijn te kennen het synodelidmaatschap moeilijk te kunnen combineren met haar nieuwe baan als gevangenispredikant in Krimpen aan den IJssel. Door haar afscheid ontstond ook een vacature voor een predikant-lid binnen de synodale commissie, het kernbestuur.

De overige lutherse predikant-leden in de synode waren niet beschikbaar om de openvallende plaats in te vullen. Om de vacature alsnog op korte termijn te vullen heeft de synodale commissie ds. Margo Jonker benaderd, die toezegde de functie te willen vervullen. Zij is aan de synode voorgedragen als adviseur. Na kennisname van haar motivatie heeft de synode haar voordracht unaniem bekrachtigd door akkoord te gaan met haar benoeming. Margo Jonker, ooit actief als geformeerd / protestants predikant in de Hoeksteen, de Oosterkerk en de Open Kring in Zwolle zal volledig deelnemen in het werk van de lutherse synode en de synodale commissie. Als adviseur heeft zij echter geen stemrecht.