E-flits – mei 2019 - 
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saksenland
Er vindt een studiedag plaats in Hellendoorn van de werkgroep Kerk en Israël op maandag 13 mei. Thema is: ‘Mozes in Saksenland’. Er is een inleiding van dr. Maarten den Dulk. De classispredikant is dagvoorzitter. Het begint om 10.00 uur en de dag kan gebruikt worden in het kader van de permanente educatie. Klik hier. 

Consideraties
De routes voor kerkordewijzigingen zijn aangepast in de protestantse kerk. Kerkenraden die op de jongste voorstellen willen reageren kunnen tot 20 mei hun commentaar sturen naar ds. Liekele Hoekstra, voorzitter van een consideratiegroep van de classis. Klik hier. 

Deadline 

De datum komt dichterbij waarop de inschrijving sluit voor pastores om mee te doen met de studiemiddag in Dalfsen over ‘spiritualiteit van samen’. Geef als predikant of kerkelijk werker even door of je komt of niet. Klik hier. 

Toerisme 
Sommigen hebben de weg al gevonden naar het trendbureau Overijssel. De instelling verzorgt voor de provincie allerlei ontmoetingen over trends en heeft nu een gratis te bezoeken samenkomst gepland voor 23 mei in Nijverdal over het toerisme in de oostelijke provincie. Klik hier voor een link naar trendbureau. De ontmoeting past in zekere zin bij het verschijnen van de bladen Wal & Water 2019 (9 mei in Oldemarkt) en Zomer in Twente 2019 (27 mei in Ootmarsum), een initiatief van enkele kerken om een zomeruitgave voor kerken te maken die op het toerisme willen inspelen. 

Bevrijding 
Almere is dit jaar gastheer van de nationale viering van de bevrijding. De Emmeloordse Maureen de Witte schreef een speciaal gedicht met de titel ‘Eén keer vaker’ in het kader van de bevrijding. Klik hier. Bevrijdingsdag valt op een zondag en de verwachting is dat veel kerken aandacht zullen geven aan het thema ‘In vrijheid kiezen’. 

Lutheranen
De Lutherse synode komt bijeen op 18 mei en maakt kennis met de diverse classispredikanten. Ook in Overijssel-Flevoland doen de lutheranen mee met de classis. Eén van de afgevaardigden, Gerrit Bril, speelt een actieve rol bij de opstelling van het concept-beleidsplan van de classis dat in de mei-vergadering van de classis wordt besproken. 

Scholingsplan
De commissie permanente educatie heeft enkele suggesties voor pastores die nog geen scholingsplan hebben ingestuurd van hun permanente educatie. De commissie wijst onder meer op het belang te overleggen met de kerkenraad. Klik hier

Beroepingswerk
Het breed-moderamen heeft een praktische handreiking opgesteld voor alle stappen die gemeenten moeten maken die een predikant willen beroepen. Er is een actieve rol voor de classis, vooral bij het begin van het traject. Klik hier. 

Werkgemeenschappen
Diverse werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers hebben in mei bijeenkomsten gepland. Bij ons bekend, mogelijk niet uitputtend, zijn 2 mei Dronten, 16 mei Kampen, 20 mei Ommen, 21 mei Vollenhoven, 21 mei Zwolle. 

Heimwee als inspiratie
Ds. Hans van Solkema, preses van de classis, schreef een artikel over het gat in het ledenbestand van de kerk. Het gaat over de veranderingen in de kerk en de betrokkenheid van mensen tussen de twintig en de veertig jaar. Hij pleit voor het erkennen van het heimwee, zonder daarmee het verleden te verheerlijken. Klik hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 9 (mei 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@pkn.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.