Dakloos in regio Overijssel-Flevoland 

Diaconieën en hulporganisaties signaleerden het de afgelopen jaren al en nu is het officieel bevestigd door cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek): Het aantal daklozen stijgt. Het gaat in totaal om zeker 39.300 mensen, van wie bijna één derde jonger is dan 25 jaar. Nagenoeg alle steden in de classis Overijssel en Flevoland hebben er mee te maken.

Het is moeilijk precieze aantallen te noemen, omdat je wel het aantal geregistreerde daklozen kent, maar een veelvoud daarvan valt in de categorie ‘ongeregistreerd’. Daklozen melden zich nu eenmaal zelden bij officiële instanties om in de statistiek te worden opgenomen.

In 2011 ging het in Twente al om 620 daklozen en statistisch gezien is het aannemelijk er van uit te gaan dat dit aantal boven de 1000 personen ligt. In plaatsen als Almere, Deventer, Zwolle (IJssel-Vechtstreek) en Hardenberg gaat het eveneens om honderden personen.

Zij die onderdak zoeken kunnen zich melden bij instellingen als het Leger des Heils. Diaconieën van de Protestantse Kerk rekenen de zorg voor hulpbehoevenden als één van de kerntaken.

Dakloosheid kan verschillende redenen hebben. Er kan sprake zijn van een huisvestingsprobleem. "Almere heeft bijvoorbeeld veel studenten, dus dat geeft druk op de woningmarkt voor jongeren", aldus Luc Tanja van het Leger des Heils ooit in een interview. Woningbouwprogramma’s bieden niet altijd soelaas, omdat het de vraag is of de woningen betaalbaar zijn. De huurprijzen stijgen en de stijging van de lagere inkomens houdt daarmee geen gelijke tred.

Daklozen zijn niet per se herkenbaar als zodanig. Ze zien er soms netjes uit, en hebben vaak werk, bijvoorbeeld bij een supermarkt, in een callcenter, of ze lopen langs de deur om een abonnement voor energiebedrijven te verkopen.

Sinds de eerste schatting in 2009, is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Aldus het CBS.

Foto: Internet